[ПОДКАСТ] Интервю с Румяна Камбурова от Природонаучен музей Варна.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

В Морската градина се крие едно кътче, събрало по витрините си част от природното богатство на варненския регион: растения, животни, минерали и фосили, разкриващи ценни моменти от миналото. Вероятно се досещате, че тази съкровищница е Природонаучният музей на града. Разгледахме експозицията в приятната компания на уредника на Отдел „Природа” – Румяна Камбурова. Интересът ѝ към биологията е започнал още в ранна детска възраст пред курника с кокошките и яйцата. След като завършва Шуменския университет като магистър по биология и химия, тя постъпва на работа в музея във Варна, където се труди вече 38 години. Научните ѝ интереси са свързани предимно с морфология и систематика на риби, земноводни и влечуги. Чуйте повече за работата в музея, науката, децата и любовта към животните в откровен разговор с г-жа Камбурова:

Повече в статията „Потърсете природните богатства на Варна в Морската градина“ в брой 112 на „Българска наука“