[ПОДКАСТ] Гл. ас. Драгомира Николова | Занимавам се с рак на щитовидната жлеза

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

гл. ас. Драгомира Николова, катедра медицинска генетика – Медицински университет