Подходи за формиране на рефлексивни умения у учениците

Автор: Христо Каменов

Образователните реформи, паралелно с очертаващата се все по-ясна тенденция към хуманизиране на учебния процес, закономерно водят до формиране на нова теоретична представа за образоваността на ученика, включваща в себе си и рефлексивни умения. Потребността от целенасочено организиране и формиране на рефлексивни умения у учениците от началното училище се откроява още по-ярко в прехода от манипулативната към хуманистичната образователна парадигма (Стефанова, 2005).

В специализираната литература съществуват методологически подходи, разкриващи основополагащите конструкти в процеса на фомиране на рефлексивни умения у учениците. В този аспект нашето внимание е насочено към разкриване на някои подходи, имащи отношение към процесуалната страна при формирането на рефлексивни умения у учениците от началното училище.

ЦЯЛАТА СТАТИЯ МОЖЕ ДА ПРОЧЕТЕТЕ В “ДОПЪЛНЕНИЯ” БРОЙ НА БЪЛГАРСКА НАУКА БРОЙ 98


РЕКЛАМА:

***


Европейска нощ на учените 2022 г.: