Подготовката на земята за добив на палмово масло причинява най-много щети на климата