[Подкаст] Проф. Златозар Боев e открил за световната наука 36 рода, вида и подвида изкопаеми птици

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

 

Проф. Златозар Боев, д.б.н. работи в Националния природонаучен музей, където е завеждащ отдела „Гръбначни животни“. Автор е на стотици научни и научнопопулярни статии (~ 700), вкл. и 21 книги и учебници. Превел и консултирал над 110 научнопопулярни книги и 270 научнопопулярни филма в областта на зоологията, палеонтологията, орнитологията и природозащитата. Открил е и е описал като нови за световната наука 36 рода, вида и подвида изкопаеми птици.

ИЗТЕГЛИ: http://image.nauka.bg/file/BOEV1986COMPARATIVEMORPHOLOGYOFHERONSOFBG.pdf
„Остеологичен атлас на чаплите в Европа“ е от с. 195 до с. 483 в PDF-а.

2-та дисертация (1999 г.): НЕОГЕНСКИ И КВАТЕРЕРНИ ПТИЦИ (AVES) ОТ БЪЛГАРИЯ
ИЗТЕГЛИ: http://image.nauka.bg/file/BOEV1999NEOGENE-QUATERNARYBIRDSOFBG-READABLE.pdf


РЕКЛАМА:

***