ПОДКАСТ: Програмата Мария Склодовска-Кюри – път към успешна научна кариера

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

В нашите подкастове ви срещаме с българските учени и специалисти, чиято дейност е обвързана с науката и образованието.

„Слушай Наука“ е проект на БГ Наука, в който ви предоставяме текстовете от сайта и списанието „Българска наука“ в аудио формат.

ИЗТЕГЛИ ПРЕЗЕНТАЦИЯТА

 


РЕКЛАМА:

***

Линкове с полезна информация:

Marie Skłodowska-Curie Actions: http://ec.europa.eu/msca
REA: http://ec.europa.eu/rea
Horizon 2020: http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
Participant Portal:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html
EURAXESS Jobs:
https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/search
Българската уеб-страница за РП “Хоризонт 2020”
http://horizon2020.mon.bg/
H2020 helpdesk/ Research Enquiry Service (RES):
http://ec.europa.eu/research/enquiries
Net4Mobility-FAQ Blog
https://mariecurieactions.blogspot.bg/

 

Facebook: MSCA NCP – Bulgaria