По-близо до квантовите компютри със специален силиций

quantum-computer.jpg

http://science.icnhost.net/migrate/sites/default/files/field/image/quantum-computer.jpgКвантовите компютри са футуристични машини, които могат да работят със скорост още по-голяма от тази, с която работят най-бързите супер-компютри.
Изследване включващо физика Майк Тевалт от Университета Саймън Фрейзър (Mike Thewalt of Simon Fraser University) предлага нова стъпка към осъществяването на квантовите компютри, чрез уникалните качества на нов обогатен и чист силиций.
Квантовите компютри в момента съществуват само в концепциите на физиците и в теоретичните изследвания. Има съществуващи прости квантови компютри, но никой все още не може да направи такъв практичен – или въобще знае как.
Такива компютри ще впрегнат силата на атомите и суб-атомните частици (йони, фотони, електрони) за да изпълняват задачи, благодарение на странните им характеристики.
Това, което Тевалт и колегите му от Оксфорд и Германия са открили е че техния специален силиций позволява на процеси да се случват и да се наблюдават, за които учените са мислили, че е бил нужен почти идеален вакуум.
Използвайки 28Si те са успели да увеличат от секунди до три минути времето през което учените могат да манипулират, наблюдават и измерват процеси.

http://www.sciencedaily.com/


Европейска нощ на учените 2022 г.: