Плячкосването на държавата

plq4kosvaneto_na_durzhavata_cover.jpg

„Плячкосването на държавата“ – един научен поглед

върху българския преход

 

Трансформацията на постокомунистическата държавност у нас е обект на научно изследване в изданието „Плячкосването на държавата“ (ИК „Изток-Запад“) на д-р Венелин Й. Ганев, който е съумял да създаде първия в света научен анализ на прехода в България – приложим не само към нашата страна, но също така важен принос за научното (не)разбиране на преходите в световен мащаб.

 plq4kosvaneto_na_durzhavata_cover.jpg (370×568)


РЕКЛАМА:

***

Преходът е сред най-противоречивите периоди в нашата история. Обект на разглеждане особено често напоследък, той е основна тема и в изданието „Плячкосването на държавата“ (с подзаглавие „България 1989–1997”) на д-р Венелин Йорданов Ганев. По думите на автора този период е периодът на раздържавяване на България. Това, което отличава изследването на Ганев, е последователно проведеният научен подход, през чиято призма са разгледани събитията в страната ни в периода 1989-1997. Авторът е работил в САЩ, но от книгата става ясно, че е следил и медии, и настроения; като резултат познава в детайли случилото се в най-новата ни история.

 Ганев завършва право в Софийския университет и докторантура по философия в Чикагския, САЩ. Именно в Чикаго той започва работа по настоящия труд през 1997 г. и го издава в университета Корнел през 2007 г. със заглавие „Preying On The State: The Transformation Of Bulgaria After 1989. Писана на английски език, книгата е посрещната с академични адмирации от специалистите във водещи американски университети. В редица рецензии е подчертано, че пред международната научна общност е представена изцяло нова дефиниция на феномена, валидна не просто за България, а и за научното осмисляне на преходите като цяло

 

 В предговора на книгата, писан от политическия изследовател Деян Кюранов, се отбелязва: „Авторът е поставил „нашето“ в „техния“ научен контекст и го описва с „техния“ професионален език.“ Кюранов допълва: „Книгата събира и подрежда множество наши собствени мисли, подозрения и прозрения в свързана система. Неща, които всекидневно не забелязваме или ако забележим, наричаме ги – и в къщи, и в медиите – абсурд. В книгата те са придобили логика.

 Плячкосването на държавата“ излиза за първи път у нас, а преводът на изданието е дело Кънчо Кожухаров – известен български журналист, преводач, автор и член на Международната асоциация на криминалните писатели.

Купи: http://www.iztok-zapad.eu/


Европейска нощ на учените 2022 г.: