Търсене
Close this search box.

Европейска нощ на учените в Плевен

30 септември (петък) 2016

 

Кога   17:00-23:00 часа

Къде  Медицински университет – Плевен

Регионален исторически музей – Плевен

Как     вход свободен

 

17:00-17:10, Регионален исторически музей – Плевен

Официално откриване на Европейска нощ на учените

 

17:00-18:00, Регионален исторически музей – Плевен

Наука в града FRESH: история на земеделието в региона

Ще се пренесем във времето на отглеждане на полските култури в естествени условия на древното и средновековно земеделие – източници на прехрана и оцеляване. Ще съпреживеем бита, културата и начина на живот на древните българи от отдавна отминалите епохи с помощта на живата картина – фестивал в музея. В рамките на изложба на тема „Селскостопанските култури в античната и средновековна икономика“ ще бъдат представени различните култури, отглеждани по нашите земи, както и специфичните оръдия на труда от епохата на Античността и Средновековието.

Участващ учен: д-р Володя Попов, директор на Регионален исторически музей -Плевен, доктор по история към Археологическия институт при БАН

 

18:00-20:15, Медицински университет – Плевен, зала „Амброаз Паре“, ТЕЛЕЦ

FRESH кафене: бобови култури и храни – една подценявана и забравена, но полезна традиция

Декадата от 2016 до 2025 г. е обявена от ООН за „Десетилетие за действие за прехраната“. Усилията се насочват към премахване на недохранването в света и осигуряване на достъп до здравословно хранене и устойчиво развитие за всички.

Защо ООН провъзгласи 2016 година за Година на бобовите култури? Какви са предимствата и недостатъците от отглеждането и използването на бобовите култури? Какво е устойчиво земеделие и каква е ролята на бобовите култури за здравословното хранене на хора и животни? Може ли храната да бъде наше лекарство? За какво и за кого са полезни бобовите храни? Имат ли място бобовите храни в опазване на здравето и българската природа? Ще намерите отговор на тези важни въпроси в презентациите на местни учени в неформалната обстановка на формата FRESH кафене. Други аспекти са човешката чревна микрофлора и връзката с диетата. Организирани са и изложба-базар на производители на здравословни храни и фотоизложба.

Участващи учени:

проф. Атанас Кирилов, Институт по фуражните култури – Плевен;
гл. ас. д-р Ваня Бирданова д.м., Медицински университет – Плевен;
проф. д-р Савелина Поповска, д.м.н., зам.-ректор на Медицински университет – Плевен.

 

20:30-23:00, Медицински университет – Плевен, зала „Амброаз Паре“, ТЕЛЕЦ

Звезди FRESH: символи на сакралната храна

Ще се фокусираме не само върху обичайното значение на храната. В религиозната култура храненето и трапезата са свещени и се преживяват не само като средство за поддържане на живота, а и като начин за неговото освещаване. 
Ще предложим една друга гледна точка към храната и към нейния смисъл в християнската вяра и живот – преди всичко като благодарност към Бога и повод за изграждане на отношения на взаимност и любов – на жертвено съ-съществуване с и заради другия.
 

От концепцията за храната като бит в обикновен смисъл и като лекарство в медицински, ще преминем в хипотеза за храната и нейното споделяне в евхаристийната трапеза или Благодарението, като противоотрова срещу различни форми на индивидуализъм и екзистенциален изолационизъм и като начин за култивиране на автентично общение между истински личности.

Участващи учени:

доц. д-р Свилен Тутеков, Православен богословски факултет на Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“

доц. д-р Теодора Вълова

 

 

Европейски кът