Европейска нощ на учените в Плевен

30 септември (петък) 2016

 

Кога   17:00-23:00 часа

Къде  Медицински университет – Плевен

Регионален исторически музей – Плевен

Как     вход свободен

 

17:00-17:10, Регионален исторически музей – Плевен

Официално откриване на Европейска нощ на учените

 

17:00-18:00, Регионален исторически музей – Плевен

Наука в града FRESH: история на земеделието в региона

Ще се пренесем във времето на отглеждане на полските култури в естествени условия на древното и средновековно земеделие – източници на прехрана и оцеляване. Ще съпреживеем бита, културата и начина на живот на древните българи от отдавна отминалите епохи с помощта на живата картина – фестивал в музея. В рамките на изложба на тема „Селскостопанските култури в античната и средновековна икономика“ ще бъдат представени различните култури, отглеждани по нашите земи, както и специфичните оръдия на труда от епохата на Античността и Средновековието.

Участващ учен: д-р Володя Попов, директор на Регионален исторически музей -Плевен, доктор по история към Археологическия институт при БАН

 

18:00-20:15, Медицински университет – Плевен, зала „Амброаз Паре“, ТЕЛЕЦ

FRESH кафене: бобови култури и храни – една подценявана и забравена, но полезна традиция

Декадата от 2016 до 2025 г. е обявена от ООН за „Десетилетие за действие за прехраната“. Усилията се насочват към премахване на недохранването в света и осигуряване на достъп до здравословно хранене и устойчиво развитие за всички.

Защо ООН провъзгласи 2016 година за Година на бобовите култури? Какви са предимствата и недостатъците от отглеждането и използването на бобовите култури? Какво е устойчиво земеделие и каква е ролята на бобовите култури за здравословното хранене на хора и животни? Може ли храната да бъде наше лекарство? За какво и за кого са полезни бобовите храни? Имат ли място бобовите храни в опазване на здравето и българската природа? Ще намерите отговор на тези важни въпроси в презентациите на местни учени в неформалната обстановка на формата FRESH кафене. Други аспекти са човешката чревна микрофлора и връзката с диетата. Организирани са и изложба-базар на производители на здравословни храни и фотоизложба.

Участващи учени:

проф. Атанас Кирилов, Институт по фуражните култури – Плевен;
гл. ас. д-р Ваня Бирданова д.м., Медицински университет – Плевен;
проф. д-р Савелина Поповска, д.м.н., зам.-ректор на Медицински университет – Плевен.

 

20:30-23:00, Медицински университет – Плевен, зала „Амброаз Паре“, ТЕЛЕЦ

Звезди FRESH: символи на сакралната храна

Ще се фокусираме не само върху обичайното значение на храната. В религиозната култура храненето и трапезата са свещени и се преживяват не само като средство за поддържане на живота, а и като начин за неговото освещаване. 
Ще предложим една друга гледна точка към храната и към нейния смисъл в християнската вяра и живот – преди всичко като благодарност към Бога и повод за изграждане на отношения на взаимност и любов – на жертвено съ-съществуване с и заради другия.
 

От концепцията за храната като бит в обикновен смисъл и като лекарство в медицински, ще преминем в хипотеза за храната и нейното споделяне в евхаристийната трапеза или Благодарението, като противоотрова срещу различни форми на индивидуализъм и екзистенциален изолационизъм и като начин за култивиране на автентично общение между истински личности.

Участващи учени:

доц. д-р Свилен Тутеков, Православен богословски факултет на Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“

доц. д-р Теодора Вълова

 

 

Европейски кът

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close