PhD Изследовател в Световната организация по туризъм (UNWTO)

unwto-emblem.jpg

НОВО: PhD Изследовател в Световната организация по туризъм (UNWTO)
Краен срок: 14 юни 2015 г.
Световната туристическа организация (UNWTO) е агенция на ООН, отговаряща за насърчаване на отговорен и устойчив достъпен туризъм. През 2015 г. UNWTO ще продължи програмата си за научни изследвания, успешно стартирала през 2014 г., която ще предложи на двама докторанти възможност да допринесат за устойчивото развитие на туризма (SDT).
За докторанти, които изследват областта на туризма и устойчивото развитие.
Стипендия: месечна фиксирана сума от 2000 евро.


Европейска нощ на учените 2022 г.: