Пещерна рисунка от Индонезия е най-старият визуален разказ, достигнал до нас