Пешеходна зона

Около 400 г. пр. Хр., доста преди въвеждането на истински пешеходни зони, в някои градски области в Италия е имало ограничения за превозните средства. В Рим се е появила любопитна система: докато на гражданите от мъжки пол било забранено да минават през града с карети, това не се отнасяло за техните жени. Тази дискриминация, насочена срещу мъжкия пол, произлиза от една учредена за вечни времена награда за римските жени заради тяхната ревностна дейност по събиране на средства по време на нахлуването на галите през 390 г. пр. Хр. С течение на времето мъжът добива такава сила, че почти може да постави жените на мястото, което заслужават. Тези привилегии с малки изключения са премахнати от Юлий Цезар през 45 г. пр. Хр. Цезар прокарва и закон за забрана на преминаването по улиците на товарни коли от изгрев слънце до четири часа следобед. С тези две мерки той превръща цялата градска област на Рим в пешеходна зона – първата от много други из цялата Римска империя.

Европейска нощ на учените 2022 г.: