Персия (V-VII в.)

V в.
В Персия управлява династията на Сасанидите (226—651 г.). Формират се елементи на феодалния строй; възникват големи имения, собственост на аристокрацията, в които работят закрепостени селяни.

491—529 г.
Движение на Маздак — създател на религиозно-обществена доктрина, съдържаща призиви за равенство. Поради антиаристократичната си насоченост, движението на Маздак е подкрепено от Кавад I (488—531 г.), който се стреми да засили централната власт.

531-579 г.
Управление на шах Хозров I Ануширеан. Той потушава движението на маздаките, заради обществения му радикализъм. Усъвършенства държавната организация (най-вече данъчната система, която облагодетелствува едрите земевладелци). Хозров I сключва с византийския император Юстиниан т. нар. „Вечен мир“, но обезпокоен от нарастващата мощ на Византия, скоро го нарушава.

540 г.
Хозров I напада Сирия, превзема Антиохия и я подпалва. Жителите й са взети в плен и заселени в предградията на гр. Ктезифон – столица на Персия.

562 г.
Персийско-византийска война — започва в 540 г. н продължава на територията на Месопотамия. Продължителността на войната принуждава двете страни да сключат примирие (за 50 години). Персия и Византия запазват предишните си граници.


РЕКЛАМА:

***

570 г.
Хозров I завладява Йемен. Това става повод за нова война с Византия (570— 591 г.), която завършва с териториални загуби на Персия в Армения.

Краят на VI и началото на VII в.
След смъртта на Хозров I династията на Сасанидите запада. Феодализиращата се аристокрация трудно се подчинява на централната власт, а силните провинциални управители се опълчват срещу нея.

590—628 г.
Управление на шах Хозров II.

590 г.
Въстание на феодала Бахрам Чубин срещу Хозров II, който изплашен от детронация се обръща за помощ към византийския император и запазва властта си с помощта на византийски пари и войски.

602 г.
Като използва кризата на византийската държава, Хозров II започва военхни действия срещу нея, първоначално увенчани с големи успеи. Няколко пъти Хозров II се озовава край гр. Халкедон — на азиатския бряг на Мраморно море, срещу Константинопол.

608—620 г.
Хозров II завладява значителна част от Мала Азия, Сирия, Палестина и Северен Египет.

623—629 г.
Византийският император Ираклий предприема атака срещу Персия. През 628 г. той стига до гр. Ктезифон и заплашва с нападение столицата на Сасанидите. В отговор на това персийската аристокрация организира заговор и убива Хозров II. Новият шах Ковад II връща на византийците всички загубени от тях територии.

Средата на VII в.
Изтощена от войните с Византия, как то и от вътрешните междуособици (дълготрайни борби за трона) Персия загубва мощта си въпреки огромната си територия (същински Иран, Армения, Месопотамия, много турски племена край Амударя).

632—652 г.
Управление на Иездегирд III, последния шах от династията на Сасанидите. Персия е атакувана от арабите, които не срещат сериозна съпротива и завладяват почти цялата страна до 642 г. Иездегирд III избягва на изток, където е убит от турски велможа. Персия влиза в състава на многонационалната арабска държава.


Европейска нощ на учените 2022 г.: