Пекинска опера

Традиционната китайска опера води началото си от времето на династията Мин, по-късно от появата на операта в Европа. Тя включва пеене, танцуване, мим и акробатика. Дори в самия Пекин от времето на Мин до днес много опери са в стилове на други провинции. Пекинският стил с неговата виеща дикция, която някои биха нарекли „фалцет“, и различни стилове на изпълнение, възникнал около 1830 г. от Централната китайска опера, произлизаща от южните градове. От тогава този стил се приема за водещ в творческото развитие.

Европейска нощ на учените 2022 г.: