Пчелите могат да броят само с 4 неврона

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Автор: Росица Ташкова

Досега беше известно, че пчелите могат да преброят до четири или пет обекта, разбират понятието нула и какво значи повече и по-малко. За разлика от човека, който може с един поглед да преброи наведнъж няколко обекта, пчелите броят като внимателно оглеждат всеки отделен обект.

Пчелите имат много малко нервни клетки – общо един милион, затова за тях е важно само малка част от тях да бъдат отговорни за дадена дейност. За сравнение, човекът има 86 милиарда неврона.

За да разберат как броят пчелите, учените извършили компютърна симулация на миниатюрен мозък, изграден от едва 4 неврона, което е много по-малко отколкото имат пчелите в действителност. Той извършвал броенето по същия начин, както го правят пчелите – оглеждайки внимателно всеки един от обектите, които трябва да се преброят.


РЕКЛАМА:

***

Така се оказва, че за процеса на броене пчелите впрягат много малко мозъчен капацитет. Същото вероятно важи и за други животни, които на практика не разбират концепцията за числата, но въпреки това демонстрират завидни интелектуални способности. Най-важното е малкият брой нервни клетки да бъдат свързани помежду си по точно определен начин, за да бъдат способни да осъществяват броенето.

Учените предполагат, че пчелите броят, използвайки специфични летателни движения, за да огледат обекта, което след това оформя визуалните им възприятия и опростява задачата до степен, която изисква минимално „усилие“ от страна на мозъка.