Търсене
Close this search box.

Патентна политика на предприятията в иновационните индустрии в България

Патентна политика на предприятията в иновационните индустрии в България

Патентна политика на предприятията в иновационните индустрии в България

Патентна политика на предприятията в иновационните индустрии в България

Патентна политика на предприятията в иновационните индустрии в България

Автор: Владислава Петрова, Институт „Творчески индустрии и бизнес”,

УНСС, докторант

Резюме:

 

Предмет на настоящата статия е идентифициране на патентната политика на предприятията в иновациониите индустрии в България. В статията е направен анализ на същността на патентната политика, посочена е ролята й в развитието на българските предприятия. Посочени се начините за закрила на иновационните продукти на предприятията като обекти на интелектуална собственост и по конкретно закрилата им като патенти, полезни модели и търговска тайна. В допълнение към изграждането на патентна политика са разгледани иновациите в различните видове индустрии. Направен е профил на иновационните и иновативните предприятия, като са изведени и примери за иновативни предприятия в България. Идентифицирани са проблемите на иновационните предприятия и какви са предизвикателствата пред тях за развитие на иновационна дейност в България. 

 Ограничения:

В статията е разгледана и анализирана патентната политика на предприятията в България и начините за закрила на иновационните продукти като изобретения, полезни модели и търговска тайна. В обхвата на изследването не е засегната патентната политика на предприятията извън територията на България, както и закрилата на иновационните продукти като обекти на художествена собственост.

 Ключови думи: иновационни индустрии, иновационни предприятия, иновативни предприятия, иновационен продукт, патент, патентна политика.

 

JEL: A20, M2, O3

 

Цялата статия може да четете след като сте се абонирали за списанието (имате абонамент – четете тук).

 

Повече за абонамента вижте на този линк – https://nauka.bg/abonament/

Включи се в списъка ни с имейли – получаваш броеве, статии, видеа и всичко, което правим за популяризирането на науката в България.  

Еднократен (Вечен) абонамент​​

Списание “Българска наука” излиза в PDF и ePub и може да се изтегли и чете от компютър, таблет и телефон. Достъпа до него става чрез абонамент, а възможността да се абонирате еднократно позволява да можете да достъпите всички бъдещи броеве без да се налага никога повече да плащате за списанието.