За първи път археолози откриха екземпляри от прочутите египетски конусни шапки

Изображенията на древни египтяни, носещи на главите си особени конусовидни предмети, каквито до момента не бяха откривани при археологически разкопки, от години предизвикваха сред специалистите научен дебат. Неясното предназначение на тези мистериозни удължени конуси, които могат да се видят при немалко човешки фигури върху стенописите отпреди 2000 до 3550 години, караха учените да предлагат различни хипотези за тяхната функция и значение. Някои експерти смятаха, че това са топки етерични масла, приготвени от ароматни вещества и предназначени след като се разтопят да парфюмират тялото. Други бяха на мнение, че те са атрибут от погребалните ритуали и имат за цел да донесат богатство и благоденствие в задгробния живот. А мнозина дори се съмняваха дали изобщо са били носени подобни шапки или са просто  символика в стенописите подобно на ореолите около главите на християнските светци.

Целият материал е достъпен само с Абонамент за сп.“Българска наука“.

 

Виж повече за Абонамента тук.