Палитра от пирински и огражденски носии

Форумът Европейска нощ на учените е емблематично ежегодно събитие, симбиоза между науката и изкуството, която съчетава научна и забавна програма, превърнало се в средство за постигане на широка публичност и активен контакт с гражданите. Инициативата, започнала в 15 града в 15 страни, вече достига до 260 града в 30 европейски държави.

През 2020 г. АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев” е асоцииран партньор по проект H2020-MSCA-NIGHT-2020-955283, K-TRIO 4, финансиран от Европейския съюз по програма Дейности „Мария Склодовска-Кюри“. Основната тема на проекта „Науката променя живота”, показва влиянието и значението на съвременните научни постижения. Един от способите за тази промяна е дигитализацията, която дава възможност за съхраняване и по-широко разпространение на културно-историческото наследство.
В този сборник са дигитализирани снимки на носиите от региона на град Сандански, област Благоевград, представени на Събор на носиите проведен на 15 май 1982 година. Провеждането на събитието е един от резултатите на три годишен изследователски проект, проведен под формата на етнографска експедиционна дейност, организирана от заслужил учител Георги Христов при ПГ „Яне Сандански” град Сандански.

Носията е ежедневното народно облекло на българина от епохата на Възраждането до 20 век. Българската носия е визуализация на идентичността. Чрез народната носия добиваме представя живота на нашите предци. Тя е ежедневно облекло, но като се добавят към ежедневната носия различни художествени елементи – украси, тя се превръща в празнично облекло. Носията обличат и мъже и жени, тя е специфична и самобитна за всяка една от българските етнографски области. След Освобождението на България през 1878 година се вижда влиянието на градското облекло и носията започва да се облича по-рядко. Днес носиите се използват при художествената самодейност, в приложните занаяти и изкуство, наблюдава се и тенденция на вплитане на художествени елементи и украшения от носията в съвременното облекло.
Учебното пособие „Палитра от пирински и огражденски носии” на Васил Колев представя резултатите от три годишен изследователски проект, проведен под формата на етнографска експедиционна дейност, организирана от заслужил учител Георги Христов при ПГ „Яне Сандански” град Сандански и дава възможност на младото поколение да се запознае, изследва и анализира красотата и посланията на пиринските и огражденски носии. Над 60 участника във фестивала „Съборът на носиите” представят издирените от тях носии и Георги Христов ги събира в албум.
Приносът на Васил Колев, е че предава нов живот на събраните материали чрез тяхната дигитализация и възможността им да достигнат до студенти, изследователи и широка публика.

Изданието се реализира по проект 955283 – K-TRIO 4 – H2020-MSCA-NIGHT-2020 за Европейска нощ на учените, финансиран от Европейския съюз по дейностите “Мария Склодовска Кюри” на програма “Хоризонт 2020”.


РЕКЛАМА:

***


Европейска нощ на учените 2022 г.: