Отношението и достъпа на обществото до научните новини и информация

По-голямата част от американците разчитат на общите източници за научни новини, но повечето от тях посочват, че специалните източници разбират научните факти правилно. (Scott Olson/Getty Images)

Във време, когато научната информация е все по-често в центъра на обществените разделения, повечето американци казват, че четат научни новини не повече от няколко пъти месечно и когато го правят, повечето казват, че това е случайно, а не умишлено, според проучване на Pew Research Center. Като цяло, около една трета (36%) от американците четат научни новини поне няколко пъти седмично, три от всеки десет активно ги търсят, а по-малка част – 17%, правят и двете.

И докато американците най-често получават научни новини от общи информационни бюлетини и казват, че масовите медии като цяло вършат добра работа, покривайки науката, те все пак смятат, че шепа специални източници, като документални филми, научни списания и научно-технически музеи – са по-подходящи за да разберете научните факти.

Публичните дебати по свързаните с науката политически въпроси – като глобалното изменение на климата, изискванията за ваксини за деца, генетично модифицираните храни или човешки гени – поставят една непрекъсната необходимост пред гражданите да бъдат постоянно в крак с научните разработки. Що се отнася до начина, по който тези и други проблеми на научните изследвания се разпространяват, поне четири от всеки десет възрастни в САЩ виждат значителни проблеми, произтичащи от медийните практики, практиките на изследователите и самата общественост. Но когато трябва да уточнят кое от тях е основният проблем, американците възлагат доста по-голяма вина на начина, по който медиите отразяват научните изследвания, отколкото на начина, по който изследователите публикуват или споделят своите открития (73% на 24%).

Социалните медии, макар и да са известни като всеобщ източник на новини, изглежда играят скромна роля при информирането на американците за наука. Повечето потребители на социални медии виждат публикации, свързани с науката, на тези платформи, макар че само една четвърт (25%) виждат „много“ или „някои“ научни публикации; и една трета (33%) считат това за важен начин, по който получават научни новини. 


РЕКЛАМА:

***

Около една четвърт от потребителите на социални медии (26%) следват научните отчети; тези потребители са много по-склонни да кликват към статии в научни публикации и да смятат социалните медии за важен начин, по който получават научни новини. Освен новините и социалните медии, повечето американци попадат на информация, свързана с науката, чрез развлекателни медии и места за неформално обучение, като музеи или паркове. И сред растящия набор от възможности, около 16% са се ангажирали пряко с научни изследвания, като са участвали в даден вид гражданска научноизследователска дейност.

Това са някои от констатациите от проучване, проведено сред национално представителна извадка от 4024 души, на възраст 18 или повече години. Проучването задава редица въпроси от това как обществеността се сблъсква с научните новини и как преценява на какво и на кого да се довери, как по други начини да се ангажират с научна информация в ежедневието, включително участие в цивилни научноизследователски проекти, хобита и развлекателни програми, изградени около науката, медицината или технологиите. Статистическата грешка в проучването въз основа на пълната извадка се изчислява на +/- 1,6 процентни пункта.

По-голямата част от американците разчитат на общите източници за научни новини, но повечето от тях посочват, че специалните източници разбират научните факти правилно

Общите новинарски издания – тези, които всеки ден обхващат редица различни теми – са най-големите доставчици на научни новини за американците, дори в тази ера, когато има все по-голям брой специализирани научни журнали. 

54% или мнозинството американци редовно получават своите научни новини от общи източници. Дори най-активните потребители на научни новини редовно ги получават чрез тези общи информационни бюлетини.

Но тези общи издания, в крайна сметка, не се считат за най-точни – това разграничение се отнася до специални източници, по-конкретно документални филми, научни списания и научно-технологични музеи. По-малко американци редовно разчитат на тези специални източници за научни новини, но приблизително половината от американците смятат, че всеки от тези три специални видове източници в повечето случаи изнася правилни факти за науката. Само 28% казват същото за общите новини.

Американците смятат, че медиите до голяма степен вършат добра работа, отразявайки науката, но също така виждат редица проблеми в това как и какво обществеността научава за научните изследвания

Повече от половината (57%) от американците казват, че медиите вършат добра работа, отразявайки науката. Това е в съответствие с по-ранните оценки на покритието на специфични научни теми, по-специално детските ваксини, но е в контраст с други по-негативни общи оценки на новинарските медии, като тяхното въздействие върху страната.

В същото време значителни дялове от обществеността виждат проблеми в отразяването на новини на научни изследвания, произтичащи от медиите и от изследователите, както и от самата общественост, макар че по-малко от половината определят всички тези потенциални проблеми като основни. И все пак, когато трябва да избират, почти три четвърти от обществеността (73%) счита, че начинът, по който медиите отразяват научните изследвания, е по-голям проблем от това как изследователите публикуват и споделят своите констатации (24%).

Американците дават смесени оценки за това как масовите медии отразяват науката и виждат проблеми в отразяването, произтичащи от редица фактори, включително самата общественост

Двойно повече потребители на социалните медии не се доверяват на научните публикации споделени в тях, отколкото са тези, които им се доверяват

Социалните медии – вече известен начин, по който хората намират и споделят новини и информация, особено сред по-младите американци – изглежда играят скромна роля при информирането на американците за научните новини. Повечето потребители на социални медии четат свързано с науката съдържание, но само една четвърт (25%) виждат „много“ или „някои“ научни публикации на тези сайтове, а само една трета (33%) смятат, че това е важен начин за получаване на научни новини.

Нещо повече, около два пъти повече потребители на социални медии казват, че по-скоро проявяват недоверие, отколкото доверие към научните публикации, които виждат на тези сайтове. Тази констатация е в съответствие с много ниската оценка на интернет потребителите за надеждността на информацията в по-общ план, която те виждат в социалните медии.

И все пак, около една четвърт от потребителите на социални медии (26%) казват, че следват свързани с науката страници и акаунти. И хората от тази група придават както по-голямо значение, така и сравнително повече доверие на научните новини, които идват при тях през социалните медии.

Друг социален аспект на научните новини – взаимодействието със семейството и приятелите – също играе относително скромна роля. Една трета (33%) от американците отговарят, че редовно получават научните си новини от семейството и приятелите си, а още по-малко (17%) говорят с други за научни новини поне веднъж седмично, много по-малко от дяловете, открити в минали проучвания, фокусирани върху разговорите за новини като цяло или дискусии за политика.

И само 16% от американците възприемат семейството и приятелите си като точни източници на научни новини, много по-малко, отколкото посочват общите новинарски издания и специализираните източници в повечето случаи за получаване на фактите за научните новини. Това откритие съвпада в голяма степен с доклад от 2016 г., който показва, че повече американци възприемат новините, които получават онлайн от новинарските организации за точни, за разлика от тези, получени от хората, с които те са близки онлайн.

Ядро от активни потребители на научни новини проследяват нишите на редица източници и са склонни да се занимават с научни дейности

Малка, но активна група потребители на научни новини може да бъде откроена сред широката общественост; те се отличават от останалите по това как използват и оценяват научните новини.

Приблизително всеки шести възрастен гражданин в САЩ (17%) получава научни новини поне няколко пъти седмично и е склонен да ги търси.

Тези активни потребители на научни новини се радват да ги следват повече отколкото новини по други теми, обръщат се към повече видове доставчици на научни новини, има по-голяма вероятност да обсъждат науката с други, а когато са в социалните медии са по-склонни да следват научни страници или акаунти.

Тази група също има по-голяма склонност да смята, че всеки от деветте типа източници, за които се пита в проучването, е точен. Повече от седем от десет потребители на активни научни новини казват, че научно-техническите музеи (74%), научните документални филми (73%) и научните списания (72%) представят фактите правилно в повечето случаи. 

Активните потребители на научни новини са по-склонни от другите американци да посещават паркове, музеи или други неформални мяста за запознаване с науката през последната година, да имат хоби, свързано с науката, и да участват в гражданска научна дейност като събиране на данни от проби или извършване на наблюдения като част от научноизследователски проект.

Има тенденция тази група да бъде по-образована и с по-високи доходи. Мъжете са по-склонни от жените да бъдат активни потребители на научни новини (съответно 22% срещу 12%), в съответствие с малко по-високото ниво на интерес на мъжете към научните новини. Но няма разлики по възраст и не повече от скромни разлики по раса или етническа принадлежност в дела на активните потребители на научни новини.

Републиканците и демократите е еднакво вероятно да бъдат активни потребители на научни новини, но демократите са по-склонни да мислят, че медиите вършат добра работа, що се отнася до науката

Въпреки широкото политическо разделение във възгледите, свързани с изменението на климата, енергията и финансирането на научните изследвания, както и поради доверието в новините за правителството и политиката като цяло; има малко разлики между политическите партийни групи в начина, по който хората консумират научните новини. Републиканците и демократите (включително независимите, без значение към коя от партиите клонят повече) е еднакво вероятно да бъдат активни потребители на научни новини (съответно 17% и 18%). И приблизително седем от десет във всяка партия казват, че се интересуват много или донякъде от научните новини. По-голямата част от двете групи казват, че често или понякога консумират свързани с науката развлекателни медии, независимо дали става въпрос за криминални разследвания, медицински предавания или научна фантастика.

Политически различия относно отразяването на науката от медиите

Политически разделения възникват в преценките относно научните новини. Приблизително две трети от демократите (64%) казват, че новинарските медии вършат много или донякъде добра работа в отразяването на науката, докато републиканците са по-равномерно разделени.

И когато са попитани за потенциални проблеми в отразяването на научните изследвания, по-голям дял от републиканците (53%), особено консервативните републиканци, намират недостатъци в медийното отразяване, като посочват за голям проблем, това че новинарските медии са „твърде бързи в докладването на резултати от изследвания, които впоследствие може и да не издържат.“ Само 36% от демократите казват същото.

По същия начин демократите (34%), особено либералните демократи, са по-склонни да мислят, че информационните бюлетини, обхващащи редица теми, получават правилно фактите за науката през повечето време, отколкото републиканците (22%).

Научно-развлекателните медии достигат до повече американци

Медицинските и съдебни телевизионни предавания и филми – като “Grey’s Anatomy”, “House” и “CSI franchise” – популяризират различни области на научните изследвания. И научно-фантастичните предавания и филми, които вече са често срещан жанр в развлекателните предавания, завладяват общественото въображение – както и това на някои изобретатели – с картина на това, което би могло да се случи в бъдеще.

За разлика от потреблението на научни новини, широка част от американците виждат свързано с науката съдържание чрез развлекателни медии. Цели 81% от възрастните в САЩ казват, че поне понякога гледат един или повече от този тип програми (предавания или филми за криминални разследвания, болници и медицински заведения или научна фантастика).

Голяма част от научната общност се притеснява от това как подобни медии влияят върху обществените впечатления, подкрепа и разбиране на науката. 

Новото проучване на Pew Research Center установява, че докато повечето американци вярват, че подобни източници жертват реализма в името на развлечението, други вярват, че подобни предавания и филми не вредят на разбирането им за науката; и трети хора смятат, че подобни предавания и филми помагат, вместо да вредят на разбиранията им

Освен това, проучването установява, че зрителите на свързани с науката забавления вярват, че тези филми и предавания като цяло създават положително впечатление от работата в науката, технологиите и медицината. Например 56% от американците, които гледат предавания за криминални разследвания, поне понякога, казват че тези програми създават положително впечатление у тях за работата в науката, технологиите и медицината; за разлика от това само 9% от тези чести зрители казват, че предаванията и филмите създават негативно впечатление, а трети (33%) казват, че създават неутрално впечатление.

Повечето американци (62%) са попадали на научна информация през последната година в неформално място за обучение, като парк, зоологическа градина или музей на науката и технологиите, като не задължително да са ги посещавали само с цел да заведат там непълнолетни деца със себе си.

Около двама от всеки десет възрастни (18%) имат научно хоби или интерес като дейности на открито, натурализъм, астрономия, компютърно програмиране и свързани с технологията хобита.

И около един на шест американци (16%) казват, че са участвали в гражданска научноизследователска дейност, независимо дали помагат за събирането на данни от проби за научноизследователски проект, допринасят за онлайн краудсорсинг дейност или участват в движение на производители или хекатон.

Хората с по-високи нива на образование и доходи са по-склонни да участват във всеки от тези видове научни дейности, в съответствие и с минали проучвания. Както бе отбелязано по-горе, активните потребители на научни новини е по-вероятно да са били на неформално място за наука, да имат свързано с науката хоби и да участват в гражданска научна дейност. По-младите американци (на възраст от 18 до 29 години) са склонни малко повече от възрастните хора да се занимават с тези неща.

Източник: journalism.org
Превод: Радослав Тодоров

Тази статия е част от брой за научна комуникация. Вижте броя (безплатно в PDF) от ТУК>>

„Този брой се реализира с подкрепата на проекта K-TRIO 5 (Европейска Нощ на учените 2021 г.)“


Европейска нощ на учените 2022 г.: