Откриването на нови видове микрофосили може да реши вековен научен въпрос

Откриването на нови видове микрофосили може да реши вековен научен въпрос

Откриването на нови видове микрофосили може да реши вековен научен въпрос

Откриването на нови видове микрофосили може да реши вековен научен въпрос


Направи дарение на училище!***

 

Учените отдавна размишляват как и кога е настъпила еволюцията от прокариоти към еукариоти. Съвместен изследователски екип от Университета Тохоку и Университета в Токио може би дава някои отговори, след като откри нови видове микрофосили, датиращи от преди 1,9 милиарда години.
Подробности за техните открития са публикувани в списание Precambrian Research на 19 август 2022 г.

Формацията Гънфлинт пресича северната част на Минесота в Онтарио, покрай северозападните брегове на Горното езеро. Първите бактериални микрофосили са открити там през 1954 г., като микрофосилите от Гънфлинт са признати за „отправна точка“ в областта на еволюцията на живота.
Въпреки това от 70 години на миналия век насам са проведени малко изследвания на разнообразието на микрофосилите от Гънфлинт и не са докладвани убедителни доказателства за наличието на еукариотни микрофосили.

В стремежа си да направи повторна оценка на микрофосилите изследователският екип извършва геоложко проучване на формацията Гънфлинт и събира скали, съдържащи микрофосили. След като изследват триизмерната форма и разпределението на микрофосилите по размер, те откриват пет вида микрофосили: колониални, елипсовидни, вътреклетъчни, с вътреклетъчни включвания, бодилести и опашати.


Разбери повече за БГ Наука:

***

„Новооткритите са по-функционални“, казва ръководителят на екипа Кохей Сасаки, научен сътрудник в университета Тохоку. „Елипсовидните микрофосили приличат на съвременните цианобактерии, които са еволюирали, за да подобрят устойчивостта си към тежки условия на живот; докато химическият анализ показва, че микрофосилите с вътреклетъчни включвания са били пълни с хранителни вещества.“
Това доказва, че микроорганизмите са еволюирали, за да съхраняват хранителни вещества, с които могат да издържат на стреса на околната среда.

Същевременно видовете с шипове и опашки демонстрират характеристики, благоприятни за подвижност и пренос на хранителни вещества между клетките – типична морфологична характеристика на еукариотите.

„Въпреки че размерът на клетките по дефиниция е прокариотсен, те вече са развили еукариотни функции“, добавя Сасаки. Това показва, че прокариотите може да са започнали да разнообразяват функциите си и да се подготвят за еволюция преди появата на еукариотите преди 1,8 – 1,6 млрд. години.

Екипът предполага, че уникалната среда по това време е улеснила дивергентната експанзия на микробните форми. Сблъсъкът на земните маси е ускорил окислителното изветряне от новия континент към океана. Това е увеличило запасите от хранителни вещества и е повишило температурата на морската вода, което е направило морската среда нестабилна.

„При такива условия микроорганизмите вероятно са разнообразили морфологията си като стратегия за оцеляване, проправяйки пътя за еволюцията на еукариотите“, продължава Сасаки.

Емблематичното откритие на Сасаки и неговия екип ще помогне на учените да определят времето и факторите, които са довели до еволюцията на прокариотите до еукариоти, като ще има не само геоложко значение, но и ще подпомогне областите на науките за живота и еволюционната биология.

 

Превод: Неда Анастасова
Източник: https://www.sciencedaily.com/releases/2022/09/220906114301.htm


Вземете (Доживотен) абонамент и Подарете един на училище по избор!***

Включи се в списъка ни с имейли – получаваш броеве, статии, видеа и всичко, което правим за популяризирането на науката в България.  

Еднократен (Вечен) абонамент​​

Списание “Българска наука” излиза в PDF и ePub и може да се изтегли и чете от компютър, таблет и телефон. Достъпа до него става чрез абонамент, а възможността да се абонирате еднократно позволява да можете да достъпите всички бъдещи броеве без да се налага никога повече да плащате за списанието.