Разкази за социалната динамика/ Разказ №7: Япония – От Аматерасу Омиками до Кейрецу и по-нататък