Още новини за началото на края на проводниковото предаване на енергия

В края на 20. и началото на 21. век хората са свикнали с техническия прогрес и нововъведенията и не обръщат особено внимание на революционните технологични промени като мобилни телефони, плоски телевизори или хибридни коли, а дори и на такива в областта на генното инженерство. Но това, което изглежда се очертава да се случи в близките години, е наистина революция с неподозирани мащаби. Разбира се, на настоящия етап нещата са аналогични на самолета на братя Райт в авиацията, но както знаем, възможностите за внедряване и развитие на новости в съвременните модерни икономики са огромни не от вчера. Така че много е вероятно след десетина години да сме свидетели на безжично предаване на енергия, стига обаче преди това да отпаднат някои пречки.

Според главния изпълнителен директор на компанията WiTricity (http://www.witricity.com/), разработваща технология за енергийно предаване на разстояние чрез електромагнитно поле –  Ерик Гайлер, безжичното предаване на енергия на малки разстояния може да е част от бита ни в рамките на около 5 години. Такива устройства могат да зареждат домашна битова електроника без проблеми, а до около година се очакват първите действия на индустрията във връзка с тази технология. Впрочем, няколко от най-големите производители на електронни и електрически уреди вече са направили консорциум за проучване на технологията. (http://science.icnhost.net/migrate/index.php?mod=front&fnc=pub_page&pid=12114)

Има обаче съществено препятствие – общоприето е да се смята, че такива технологии са вредни за човешкия организъм и определено докато този въпрос не се разреши или не бъде доказана безвредността им, тяхното внедряване е доста проблематично.

Принципът е открит още в края на 19. век от великия Никола Тесла, като в основата му лежи електромагнитният резонанс, при който предмети с еднаква резонираща честота могат да си предават енергия, без да влияят на околните предмети. Вследствие на резонанса източникът на енергия я предава на приемника чрез натрупване на електрическо напрежение в последния.

Според Ерик Гайлер всяко електронно устройство, попаднало в обхвата на предавателя, ще се зарежда автоматично.


РЕКЛАМА:

***

Източник: http://hitech.newsru.com/article/04sep2009/wirelesspower


Европейска нощ на учените 2022 г.: