Оръжие с магазин

Първите оръжия, които можели да произвеждат по много изстрели наведнъж, са произведени над 500 години преди изобретяването на пушката, при която сега намират основно приложение пълнителите. В Северен Китай били използвани огромни арбалети като защитни артилерийски устройства по време на Периода на непримиримите държави (481 – 221 г. пр. Хр.). Едно описание от онова време споменава за модел, обслужван от отряд артилеристи и зареждан с огромно количество малки стрели и шейсет големи, дълги по 3 метра. Големите стрели е можело да се издърпат назад за повторна употреба с помощта на макара. При много подобни оръжия, създадени по-късно (по време на династията Тан), са използвани железни глави с дължина 20 см и дебелина 15 см, и са имали обсег над 1 километър. Вероятната дата на изобретението е през IV в. пр. Хр.

Европейска нощ на учените 2022 г.: