Оръжие с барут

През 970 г. след Хр. новооснованата династия Сун в Китай пробва нов вид „огнени стрели“. Резултатите са успешни и изобретателите (Яу Йи Фан, Фен Джи Шен и др.) получават награди. Смята се, че това е първото оръжие на основата на барута, който бил прикрепян като пакет към огнените стрели. (Преди това огнените стрели са били обработвани със запалителни вещества, различни от барута). Макар и снабдени с барут, горящите стрели са били запалително оръжие, а не експлозивно.

Първото оръжие с барут, използвано в битка

Скоро след това стрели от този тип стават първото оръжие с барут, използвано в битка. През 975 г. силите на Сун ги прилагат, за да изтласкат защитниците на царството Нан Тан.


Европейска нощ на учените 2022 г.: