Организация на обединените нации

Организацията на обединените нации е създадена официално на 24 октомври 1945 г., въпреки че повечето от държавите-основателки изпращали делегати и на по-ранните серии от срещи в Сан Франциско между 25 април и 26 юни 1945 г., чиято цел била да се изготви проект за Устава на ООН и за статута на Международния съд.

Общество на народите
Първата световна организация на държави, създадена с цел опазване на мира, е вече несъществуващото Общество на народите, създадено през 1920 г. съгласно Версайския договор от 28 юни 1919 г.


Европейска нощ на учените 2022 г.: