Open Science in Research Infrastructures

Д-р Тибериус Игнат е директор на Scientific Knowledge Services, компания, специализирана в подпомагане на европейските библиотеки за възприемане на нови технологии и начини на работа. В партньорство с UCL Press и LIBER Europe той провежда успешна поредица от семинари в цяла Европа, включително и в България, където той говори за Отворена наука в изследователските инфраструктури (Open Science in Research Infrastructures).
Става въпрос за изграждането на мрежа от стотици информационни центрове в Европа и света, които да създават и доставят готови решения за научните и изследователски инфраструктури чрез обединяване на дигиталните ресурси. Общите данни от тях трябва да предоставят интегрирани възможности за публикуване и споделяне на научни резултати от експерименти в подкрепа на отворената наука. Те изискват промени в политиките на участващите инфраструктури, за да са от полза както на националните, така и на международните инфраструктурни потребителски групи.

 

 

Приоритетните препоръки на Open Science in Research Infrastructures са той да съдържа:
      – Награди и стимулации

  • Изследователски индикатори и ново поколение матрици
  • Бъдеще за научните комуникации
  • Обща европейска база данни за Отворената наука
  • Гъвкавост, достъпност, оперативна съвместимост и многократна употреба на данните
  • Интегритет на изследванията
  • Умения и образование
  • Гражданска наука


РЕКЛАМА:

***

Отворената наука трябва да стимулира и ускорява откритията, иновациите и изобретенията. Като същевременно директно да подпомага нивото на техническата и производствена готовност на обществото. И може би най-важното – Open Science несъмнено ще повиши значително научната грамотност на населението. Това ще доведе до огромни бъдещи ползи и прогрес и най-малкото ще предотврати широко разпространяваните днес заблуждения като теориите за плоската Земя, за вредата от ваксините, за креационизма и различните конспиративни теории, които водят единствено до вреда и регрес.
Повече детайли от презентацията на Д-р Тибериус Игнат, както и линкове и връзки към самият него, можете да видите в самото видео:


Европейска нощ на учените 2022 г.: