Опасността, която се крие зад слабото себепознание