Около една пета от гръбначните животни в света са застрашени от изчезванеhttp://blog.tradetang.com/wp-content/uploads/2010/04/Irish-deer.jpg
 В проучването, в което са взели участие над 170 учени от целия свят, са използват данни за 25 000 вида бозайници, птици, земноводни, влечуги и риби.

Изследователите установяват, че средно 50 вида бозайници, птици и земноводни изчезват всяка година заради разширяването на фермите и насажденията, дърводобива, лова и риболова. Друг фактор е конкуренцията на други видове, особено – на тези, пренесени в нова среда на обитание, в която нямат естествени врагове.

Опазването на богатството на видовете е от съществено значение за екосистемите и услугите, които те предоставят на хората, като пречистването на водата или и опрашването на растенията.

Проучването установява, че в Югоизточна Азия, са претърпени от най-драматичните загуби през последните години, поради бързото разрастване на насажденията от палмово масло и ориз, а също така – и заради агресивния дърводобив. Според учените бездействието на правителствата би довело до катастрофални загуби на биологично разнообразие.

http://www.reuters.com/


РЕКЛАМА:

***

 Превел: Неделин Бояджиев


Европейска нощ на учените 2022 г.: