Официално представяне на разширената Дигитална библиотека „Зограф“

image001.png

На 19 май 2015 г., вторник, в 15.00 ч., в библиотека „Филологии“, Ректорат, 6 ет., ще бъде официално представена разширената Дигитална научно-изследователска библиотека „Зограф”.

Сбирката съдържа над 470 дигитални копия на славянски ръкописи, съхранявани в престижни колекции в страната и чужбина. Осъществяването на тази инициатива става благодарение на научно-изследователската работа на преподавателите от Катедра „Кирилометодиевистика” във Факултета по славянски филологии и на сътрудничеството на Университетската библиотека с различни български културни институции.

Основите на дигиталната библиотека са поставени през 2014 г. със „Зографската електронна изследователска библиотека”, съдържаща дигитални копия на 286 славянски ръкописи от библиотеката на Зографската Света обител „Св. Георги Победоносец”. Към тях сега са присъединени дигитални копия от ръкописните колекции на Ватиканската Апостолическа библиотека, библиотеката в град Реймс (Франция), Центъра за славяно-византийски проучвания „Акад. Ив. Дуйчев”, Народната библиотека „Иван Вазов” – Пловдив, Историческия музей „Акад. Йордан Иванов” – Кюстендил и библиотека „Теология“.

По време на събитието на ръководството на Богословския факултет ще бъдат официално връчени реставрираните от Центъра „Дуйчев” ръкописи от личната библиотека на патриарх Кирил.

Наследниците на доц. д-р Динчо Кръстев, доскорошен директор на Фондация НАБИС, ще дарят личната му сбирка от книги за Атон и Зографския манастир на Университетската библиотека „Св. Кл. Охридски“.


РЕКЛАМА:

***


Европейска нощ на учените 2022 г.: