Очаква се замърсяването с пластмаса в океаните да се увеличи 3 пъти до 2040 г., възможността да се овладее риска е до 80%

Изображение: blender.stackexchange

Нови анализи показват, че без незабавни и продължителни мерки годишния поток на пластмаса в океана може да стане 3 пъти повече до 2040 година. Проучването идентифицира решения, с които количеството им може да се намали до 80%, използвайки съществуващи днес технологии, а ключово решение – потребителите да направят големи промени в цялата система.

Нови анализи  на The Pew Charitable Trusts и SYSTEMIQ показват, че без незабавни и продължителни мерки годишния поток на пластмаса в океана може да стане 3 пъти повече до 2040 година. Проучването идентифицира решения, с които количеството им може да се намали до 80%, използвайки съществуващи днес технологии, а ключово решение – потребителите трябва да имат желанието да направят големи промени в цялата система.

Доказателства за научните анализи са публикувани в доклад „ Разбиване на Пластмасова Вълна: Подробна Оценка на Начините за Спиране на Пластмасовите Замърсявания на Океана “. Изданието съвпада с публикация от 23 Юли на доклад на техническа основа със статия в списание Science, „Evaluating Scenarios Toward Zero Plastic Pollution.“/ Сценарии на Оценка за Нулево Пластмасово Замърсяване.

Според проучването ако не се предприемат действия за справяне с прогнозирания растеж на пластмасово производство и потребление, количествата пластмаса, влизащи в океана всяка година ще нарасне с от 11 млн. метрични тона до 29 млн. метрични тона през следващите 20 години, равни на около 50 кг (110 паунда) пластмаса на всеки метър брегова линия по света. Тъй като пластмасата остава в океана за стотици години и може никога да не се разгради изцяло, общото количество пластмаса в океана през 2040 г. може да достигне 600 млн. тона, равни по тегло на повече от 3 млн. сини кита. 


РЕКЛАМА:

***

COVID-19 донесе допълнителни промени в крайния резултат от битката с пластмасовото замърсяване, потреблението на еднократни пластмасови продукти се увеличи по време на пандемията, според International Solid Waste Association.

След работа с учени и експерти от целия свят, Pew и SYSTEMIQ достигат до заключенията на доклада, като използват първият по вида си икономичен модел за количествата на потоците и количеството пластмаса в глобалната система и сравнява количествата пластмаса като замърсяване в океаните между 2016 и 2040 г. през 6 сценария: от сценарий без промяна на повишен пластмасов поток в океаните (записан в доклада като „бизнес без промяна“) до изцяло преразглеждане на световната пластмасова система (наречен сценарий на „цялостна системна промяна“), включваща производство, събиране, употреба и изхвърляне/ рециклиране. Моделът количествено отразява свързаните с всеки сценарий разходи, климатични промени и заетост. 

Въпреки че е постигнат напредък в справянето с глобалното предизвикателство в областта на пластмасите, в доклада се установява, че настоящите ангажименти на правителството и промишлеността ще намалят количеството пластмаса, постъпваща в океана, само със 7% до 2040 г. Без значителна промяна около 4милярда души по света няма да спазват разделното събиране на отпадъци до 2040 г. и ще допринесат значително за прогнозираното замърсяване на океана с пластмаса. За да се овладее този проблем (това несъответствие) ще е необходимо ангажирането на повече от 500 000 души на ден за събиране на отпадъка до 2040 г.     

„Разбиването на Пластмасовата Вълна“ идентифицира 8 мерки, които заедно могат да намалят до 80% годишно пластмасовия поток в океаните, използвайки налични днес технологии и решения. Между тях са намаляване на растежа на пластмасовото производство и употреба, заместване на някои пластмаси с алтернативни материали като хартия и разградими органични материали, рециклиращ дизайн на продукта и на опаковката, повишени количества на разделно събрани отпадъци в средно- и слабо- развити страни, увеличаване на рециклирането и намаляване износа на пластмасов отпадък. Допълнително към подобряване състоянието на океанските площи, приемането на промените, посочени в доклада, могат да генерират спестявания от порядъка на USD$70 милиарда за правителствата до 2040 г., отнасящ се за „бизнес без промяна“; намаляване на прогнозираните годишни емисии на парникови газове, свързани с пластмаса с 25% и създаване на 700 000 работни места.  

Въпреки че сценария за промяна на системата намалява годишните нива замърсяване с пластмаса повече от 80%, остават непредвидени действия и повече от 5 млн. метрични тона, достигащи до океана всяка година до 2040 г. За да се елиминира изцяло замърсяването на океана се изисква драстично повишаване на иновациите и инвестициите, значителен технологичен напредък, нов бизнес модел, по – голям акцент на изследване и развитие. 

„Няма единично решение за замърсяването на океана с пластмаса, но чрез бързи и концентрирани действия можем да разбием пластмасовата вълна“ , казва Tom Dillon, вицепрезидентът на Pew по околна среда. „Както показва докладът, ние можем да инвестираме в бъдеще на намален отпадък, по-добро здраве, повече работни места, по-чиста и по-устойчива околна среда както за хората, така и за природата.“

Пластмасовото замърсяване представлява уникално предизвикателство за производителите и потребителите на пластмасови суровини, тъй като доведоха до нови законови промени, като забрана на пластмасови изделия за еднократна употреба и повишена отговорност на потребителите относно въздействието на пластмасовия отпадък върху околната среда. Това се оказва уникална възможност и за доставчиците на нови и съществуващи материали и индустрии, които използват кръгови бизнес модели, системи за повторна употреба и презареждане, предназначени да поддържат продуктите и материалите в употреба възможно най-дълго. 

„Нашите резултати показват, че пластмасовата криза има решение. За създаване на това предизвикателство беше необходимо поколение; докладът показва, че може да се преодолее за едно поколение.“ казва Martin Stuchtey, основател и партньор в управлението на SYSTEMIQ. „Разбиването на Пластмасовата Вълна не остави съществени извинения на масата; днес имаме всички необходими решения, за да спрем пластмасовия поток към океана с повече от 80%. Това от което се нуждаем сега е индустрията и правителството да разрешат да се направи.“ 

Източник: Pew Charitable Trusts

Превод: Динка Славчева


Европейска нощ на учените 2022 г.: