Обявяване на резултатите от проект „Кариера в ИТ“

unnamed.gif

http://science.icnhost.net/migrate/sites/default/files/field/image/unnamed_1.gifНа 11 май 2015 г. в 13.30 часа в Зала „Америка за България“ в Ректората на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ ще бъдат обявени резултатите от изпълнението на проект „Кариера в ИТ“ (CareerIT) за последните две години.

Проектът се финансира в рамките на глобалната инициатива на „Майкрософт“ YouthSpark и се изпълнява от Сдружението на завършилите Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ (FEBA Alumni) в партньорство с преподаватели от Софийския университет.

На събитието ще присъстват ректорът на Софийския университет чл.-кор. проф. дин Иван Илчев и изпълнителният директор на „Майкрософт“ България Петър Иванов.
Изпълнителният директор на „Майкрософт“ България ще обяви финансирането за трета поредна година на проекта „Кариера в ИТ“. Проектът демонстрира успешен модел на публично-частно партньорство между висшето образование, бизнеса и неправителствения сектор, насочен към добавяне на стойност към обучението в училищата и развиване на умения и компетенции, необходими за успешна професионална реализация.

 

Проект „Кариера в ИТ“ (CareerIT)


РЕКЛАМА:

***

За трета поредна година компанията „Майкрософт“ чрез глобалната инициатива YouthSpark финансира проект „Кариера в ИТ“ (CareerIT), който се изпълнява от Сдружението на завършилите Стопанския факултет на Софийския университет „Св. Кл. Охридски“ (FEBA Alumni) в партньорство с преподаватели на Софийския университет. Финансовата подкрепа за 2015 година е в размер на 64 698 долара, с което общото финансиране надхвърля 160 000 долара.

 Целта на проект „Кариера в ИТ“ е да обхване учениците от средните училища в отдалечени и селски райони (предимно от  Северозападна и Североизточна България, които са с най-неблагоприятни икономически показатели), както и младежи, заплашени от маргинализиране заради бедността, в която живеят  семействата им. Целевата група са ученици между 15 и 19 години от училища в слаборазвити икономически региони. За да се обхване целевата група, се работи с учителите им, които ги насърчават да участват в множество онлайн обучителни дейности и срещи на място в училищата.

Проектът в цифри:

Обхванати училища: 41

Обхванати ученици: 20 000

Обучени ученици в ИТ Академия: 1800

Професионално сертифицирани ученици: 480

 За втора поредна година ученикът, показал най-високи резултати на изпитите за професионална сертификация, ще участва във финалите на MOS Championship, който се провежда в Лос Анджелис, Калифорния, САЩ.

 Три са основните дейности по проект „Кариера в ИТ“, които се развиват паралелно:

 1. Онлайн обучение по дигитални компетентности и ИТ умения, както и множество обучения на място в училищата. Всички ученици получават Сертификат за преминато обучение за основни ИТ продукти, които се изискват от бизнеса. Следващата стъпка е да получат професионална световно призната сертификация за придобитите умения;

2. Обучение по предприемачество: обучителна програма, разработена в партньорство с преподаватели от Стопанския факултет на Софийския университет, като всички ученици са ангажирани и в решаването на различни казуси.

 3. Кариерно развитие и менторство: ангажирани са членове на ФЕБА Алумни от различни бизнес направления, които споделят своя кариерен път (сектори: ИТ, банки, здравеопазване, енергетика, хранителна индустрия и ритейл).

 Чрез проект „Кариера в ИТ“ са достигнати 20 000 ученици от региони, в които нивата на младежка безработица са много високи, бизнесът и възможностите за кариера са силно ограничени поради липсата на високопроизводителни индустрии, перспективите за младежите са краткосрочни, преобладават предимно ниско платените възможности за заетост, планира се емиграция. Традиционно фокусът в тези региони на България е много малък, тъй като цената за реализиране на активна и ангажираща кампания е много висока.


Европейска нощ на учените 2022 г.: