Обучение по зъботехника във Варна – минало и настояще

(посвещава се на 45 години обучение по зъботехника във Варна)

 

Автор: Михаела Варнева,

Доцент, Факултет „Дентална медицина“, Медицински университет – Варна

 


РЕКЛАМА:

***

За да имаме бъдеще, трябва да познаваме миналото. Да оценим труда и ентусиазма на първите и да продължим достойно тяхното дело.

За задоволяване на нуждите на страната, от специалисти по зъботехника, през 1974 г. започва обучението на зъботехници в гр. Варна. Ръководители на учебното заведение по това време, са д-р Митю Радев-директор, Мария Бонинска-зам. директор по учебната част и д-р Радка Костова-зам. директор по практическото обучение.

Първите преподаватели, поканени заради професионализма и опита си, при разкриване на специалността са: Жан Даиев от 1974 г. до 1995 г. – ОТД, Ованес Еремян от 1974 г. до 1994 г. – ОТД, Павел Василев  от 1974 г. до 1975 г. – ОТД, Стоян Караджов от 1975 г. до 1997 г. – ОТД, д-р Георги Фурнаджиев от 1974 г. до 1985 г.-хонорар, д-р Христо Курудимов от 1975 г. до 1980 г. – ОТД, а след това няколко години на хонорар.

Бих желала да изпиша имената на всички колеги, взели или вземащи сега участие за формиране на професионалния облик на зъботехника. Тези, които са преподавали или преподават основните учебни дисциплини, които за специалността са:

Анатомия и морфология на зъбите с рисуване, скулптиране и моделиране: Жан Даиев, Стоян Караджов, д-р Борислав Калчев, проф. д-р Сп. Николов, дм, Стоян Грозданов, доц. Максим Симов, дузг

Анатомия физиология и биомеханика на дъвкателния апарат: д-р Христо Курудимов, д-р Кина Морова, д-р Владина Арнаудова, доц. д-р Радко Радев,дм

Зъботехническо материалознание, апаратура и инструментариум: Ованес Еремян, доц. Цанка Дикова, дтн и доц. Максим симов, дузг.

Технология на зъбните протези: д-р Георги Фурнаджиев, д-р Иван Чолаков, д-р Жулиан Чаушев, проф. д-р Методи Абаджиев, д-р Теодора Таргова, дм, д-р Владина Арнаудова, д-р Симеон Симеонов, д-р Камен Ногалчев, д-р Георги Костадинов, доц. Светлана Пенева, дузг и доц. Минко Милев, дузг.

Ортодонтия: д-р Христо Курудимов, д-р Мария Найденова, д-р Соня Арнаутска, д-р Гергана Радушева, д-р Иван Бъчваров идоц. Михаела Варнева, дм

Челюстно-лицева протетика: д-р Агоп Бейлерян, д-р Калева, д-р Чолакян, доц. д-р Сотиров, дм, д-р Румяна Даскалова, д-р Виктор Желев, Цветан Борикин, доц. Д. Клисаров, дм, д-р Камен Ногалчев идоц. Михаела Варнева, дм

Практическа подготовка: На ОТД: Ованес Еремян, Жан Даиев, Искра Даиева, Павел Василев, Стоян Караджов, Максим Симов, Румен Радев, Михаела Варнева, Иво Василев, Емил Енчев, Минко Милев, Стоян Грозданов, Ненко Цветков, Светлана Пенева, Ани Атанасова, Нела Калпакчиева.

На хонорар: Нели Кипровска, Людмила и Александър Николчеви, Марияна Маркова, Севдалина Шаранкова, Антон Крумов, Константин Фиалковски, Изабела Оганесян.

Учебна практика и преддипломен стаж в базите (от 1974 г. до 1990 г.): Зъботехническа лаборатория към ОСП, Зъботехническа лаборатория към ВМБ-ца, Зъботехническа лаборатория към Дом „Младост“, Зъботехническа лаборатория към Транспортна б-ца, Зъботехническа лаборатория към БМФ

Колеги: Веселин Кунчев, Васил Маринов, Александър Николчев, Георги Хаджидимов, Людмила Николчева, Нели Кипровска, Марияна Маркова, Севдалина Шаранкова, Алекси Ставрев, Тодор и Валя Гуневи, Валя Палатовска, Костадин Янчев, Аведис Азизов, Милка Маринова, Михаил Златев, Костадин Панайотов, Николай Шаранков, Сийка Шалтева, Диана Мавродиева, Милчо Марков, Маргарита Тончева, Ивайло Йонов, Тодор Гавраилов, Христо Кузманов, Бораджиев, Павлинка Йорданова, Пламен Атанасов, Аврам Анастасов, Антон Крумов, Румяна Трифонова и много други колеги.

Учебна практика и преддипломен стаж в базите (след 1991 г. към настоящата 2019 г.): много самостоятелни медико-технически, зъботехнически лаборатории в града, по-голямата част от които се ръководят от зъботехници, придобили професионални умения и навици в нашето учебно заведение. Както преди така и сега медицински колеж и в частност УС „Зъботехник“ използва и някой бази извън град Варна, като изключение, за някои от студентите за преддипломен стаж.

Проучените нормативни документи, учебни планове и собствен опит ни дадоха възможност да направим периодизация на образованието по специалност „Зъботехник“ във Варна, което започва през 1974 г.

Целият материал е достъпен само с Абонамент за сп.“Българска наука“.

 

Виж повече за Абонамента тук.


Европейска нощ на учените 2022 г.: