Обучават се кучета, които да надушват COVID-19 при заразени пациенти