Обществената информираност за науката

Обществената информираност за науката, общественото разбиране на науката или напоследък обществената ангажираност с науката и технологиите, са термини, свързани с нагласите, поведението, мненията и дейностите, които обхващат отношенията между широката общественост или светското общество като цяло към научно познание и организация. 

Това е сравнително нов подход към задачата за изследване на множество отношения и връзки между науката, технологиите и иновациите сред широката общественост. Докато по-ранната работа в дисциплината беше съсредоточена върху увеличаване на общественото познание за научните теми, в съответствие с модела на дефицит на информация в научната комуникация, дискредитирането на модела доведе до засилен акцент върху това как обществеността избира да използва научните знания и върху разработване на интерфейси за посредничество между разбирането на даден проблем от експерти и от лаици.

Основни теми

Тази сфера интегрира поредица от области и теми като:

 • Научна комуникация в средствата за масова информация, интернет, радио, филми и телевизионни програми
 • Научни музеи, аквариуми, планетариуми, зоологически паркове, ботанически градини и др.
 • Публични дискусии за науката и технологиите
 • Фиксирани и мобилни научни изложения
 • Фестивали на науката
 • Научни панаири в училищата и социалните групи
 • Научно образование за възрастни
 • Наука и социални движения
 • Медии и наука (медиализация на науката)
 • Потребителско образование
 • Гражданска наука
 • Публични обиколки на изследователски паркове, паркове за  развойна дейност, промишлени компании и др.
 • Наука в популярната култура
 • Наука в учебниците и класните стаи
 • Наука и изкуство

Как да повишим обществената информираност и общественото разбиране за науката и технологиите и как обществеността се отнася и знае за науката като цяло, а конкретни предмети, като генно инженерство, биоетика и др., са важни направления на изследване в тази област. Професорът по комуникации, Матю Нисбет, посочва предизвикателството, например, по отношение на парадокса на успеха на науката и инженерството, създавайки условия, които са довели до доверието или недоверието на експерти сред определени групи от населението и че корелацията изглежда е по-скоро социално-икономическа, отколкото религиозна или идеологическа.


РЕКЛАМА:

***

Докладът на Бодмър

Публикуването на доклада на Кралското общество The Public Understanding of Science (или Докладът на Бодмър) през 1985 г. се смята за рождена дата на движението за обществено разбиране на науката във Великобритания. 

Докладът доведе до основаването на Комитета за обществено разбиране на науката и културна промяна в отношението на учените към информационните дейности.

Контекстуалисткият модел

През 90-те години на миналия век се появи нова перспектива с класическото изследване на взаимодействието на овцевъдите от Къмбрия с ядрените физици в Англия, където Брайън Уин демонстрира как експертите са невежи или незаинтересовани да вземат предвид неспециализираните знания на овцевъдите докато провеждат полеви експерименти за въздействието на атомната авария в Чернобил върху овцете в региона.

Поради този недостатък от страна на учените местните фермери загубиха доверието си в тях. Експертите не бяха наясно с местните условия на околната среда и поведението на овцете и това в крайна сметка доведе до провала на техните експериментални модели. След това проучване учените са изследвали сходни микросоциологически контексти на взаимодействие между експерти и са предположили, че контекстът на комуникацията на знания е важен за разбирането на обществената ангажираност с науката. Вместо широкомащабни проучвания на общественото мнение, изследователите предложиха изследвания, информирани от Социология на научното знание. Контекстуалният модел се фокусира върху социалните пречки в двупосочния поток от научни знания между експерти и неспециалисти / общности.

Дебати в търсене на консенсуси

Научният дебат за публичната ангажираност с науката се разви по-нататък, като анализира обсъжданията на науката чрез различни институционални форми, с помощта на теорията на съвещателната демокрация. Общественото обсъждане и участие в науката, практикувано чрез публични сфери, се превърна в основен акцент. Учени като Шийла Ясанов настояват за по-широко обществено обсъждане на науката в демократичните общества, което е основно условие за вземане на решения по отношение на науката и технологиите. Има и опити за разработване на по-приобщаващи модели за участие на технологичното управление под формата на консенсусни конференции, граждански журита, разширени партньорски проверки и съвещателно картографиране.

Измерване на общественото разбиране за науката

Социалните учени използват различни показатели за измерване на общественото разбиране за науката, като Фактически познания; самоотчетено (възприето) познание и структурни знания. Като се практикува и смесено използване на трите измервателни метода. 

Докато някои проучвания твърдят, че фактическите и възприетите знания могат да се разглеждат като една и съща конструкция, проучване от 2012 г., изследващо публичните знания за нанотехнологиите, подкрепя разделянето на тяхното използване в комуникационните изследвания, тъй като те „не отразяват същите основни структури на знанието.“Корелациите между тях беше установено, че са ниски и не са предизвикват от едни и същи фактори. Например различни видове използване на научните медии (телевизия срещу онлайн) предизвикват и различни конструкции.
Доказано е, че фактическото познание емпирично се различава от структурното знание.

Примери за проекти

Правителствени и частни кампании и събития, като „Brain Awareness Week“ на фондация „Дана“, се превръщат в силен фокус на програми, които се опитват да насърчат общественото съзнание за науката.

Фондацията на Обединеното кралство PAWS драматично стигна до създаването на Драматичен фонд с BBC през 1994 г. Целта беше да насърчи и подкрепи създаването на нова драма за телевизията, опирайки се на света на науката и технологиите.

Vega Science Trust е създаден през 1994 г. за популяризиране на науката чрез телевизионните медии и интернет с цел да се даде на учените платформа, от която да комуникират с широката общественост.

Катедрата по обществено разбиране на науката в Университета в Оксфорд е създадена през 1995 г. за етолога Ричард Докинс с дарение от Чарлз Симони. Математикът Маркус дю Саутой заема председателството след пенсионирането на Докинс през 2008 г.

Оттогава подобни професури са създадени в други британски университети. Професорството в тази област е заемано от известни учени, включително Ричард Фортей и Кати Сайкс от Университета в Бристол, Брайън Кокс от Университета в Манчестър, Таня Байрън от Университета Едж Хил, Джим Ал-Халили от Университета в Съри и Алис Робъртс от Университета в Бирмингам.

Тази статия е част от брой за научна комуникация. Вижте броя (безплатно в PDF) от ТУК>>

„Този брой се реализира с подкрепата на проекта K-TRIO 5 (Европейска Нощ на учените 2021 г.)“

 


Европейска нощ на учените 2022 г.: