Обикновена кафемашина може да провежда сложни химични анализи

Химичните анализи често отнемат много време и изискват скъпо оборудване, да не говорим за големите количества агресивни разтворители. Но не и ако използвате машина за еспресо. Изследователи са използвали стара кафемашина, за да извлекат от замърсена почва бързо и евтино вещества, наречени полициклични ароматни въглеводороди (PAHs), причиняващи рак. Първо, те заредили капсула, съдържаща 5 грама почва с PAHs (вместо кафе) в машината. След това, вместо вода, те прокарали 50 милилитра смес от вода и разтворител ацетонитрил (в бутилката на снимката) през почвената проба при нормални за приготвяне на еспресо температура и налягане – процес, който отнел 11 секунди, вместо 30 минути или повече, необходими при използването на други методи. Накрая те пуснали получената течност през друго лабораторно оборудване, използвайки обикновени процедури за детектиране и измерване на веществата, извлечени от почвата. Концентрациите на PAHs в почвата, измерени при използване на кафемашината обикновено били около 20% от измерените по стандартните методи. Въпреки че е необходимо редовно да се сменят маркучи, уплътнения и други вътрешни връзки, старата кафемашина се оказва евтина алтернатива за бързи анализи. В момента екипът проверява дали машината може да отчита и измерва пестициди, лекарства и детергенти в храна или почвени проби.

Превод: Росица Ташкова

Източник: www.sciencemag.org


Европейска нощ на учените 2022 г.:


РЕКЛАМА:

***