Някои вирусни семейства – на 50 милиона години

http://www.sciencedaily.com/images/2010/11/101116162847-large.jpgНякои семейства на вируси с едноверижна ДНК са на повече от 40 до 50 милиона години,
според изследователи от Института за съвременни проучвания, Принстън и Раковия център Фокс Чейс, Филаделфия. Изследователите намерили останки от цирко вирус и първовируси в геномите на прици, риби и бозайници, които били интегрирани в
генома им по различно време – от близкото минало да преди повече от 50 милиона години.

Изследването преобръща традиционното мислене, че повечето вируси са със скорошен
произход в публикацията, която ще бъде публикувана декември месец в списание Virology.

„До скоро, приблизителната възраст на вирусите, освен ретровирусите, беше няколко хиляди години, никой не е очаквал да може да проследи произхода на вирусите толкова назад във времето, заради бързия темп на мутациите на по-често срещаните вируси.” – казва Анна Мари Скалка от Фокс Чейс. „Показахме, че няколко семейства вируси съществуват от десетки милиони години, и почти не са се променили за това време.”

http://www.sciencedaily.com/

Превел: Боян Василев


РЕКЛАМА:

***


Европейска нощ на учените 2022 г.: