Някъде във Вселената има планета…


Европейска нощ на учените 2022 г.: