Ново откритие за улавяне на светлина

img_0074-468x439
Доктор Кин Ли

Изследователи са открили квантово-ограничен, стесняващ забранената зона механизъм. При него UV-абсорбацията на графеновите квантови точки и на наночастици от титаниев диоксид (TiO2) може да се увеличи до диапазона на видимата светлина. Откритие от този вид би довело до дизайна на нов клас смесени материали за оптоелектроника и улавяне на светлина.

Доктор Кин Ли (доцент от Центъра по екологично инженерство и от Центъра по микро- и нанотехнология в Куинсланд) е на мнение, че механизмът може да се приложи в реалния живот при някои видове високо ефективни слънчеви батерии, както и при пречистването на вода чрез слънчева светлина. В тази насока тя споделя: „Където има предостатъчно слънчева светлина, може да се използва този наноматериал, за да улови слънчева енергия за пречистването на вода ” и продължава: „Този механизъм е изключително значим за улавянето на светлина. Но по-важно е, че сме открили лесен начин да превърнем материал, абсорбиращ UV-светлина в такъв, който абсорбира видимата светлина, чрез стесняване на забранената зона.”

Факт е, че 43% от слънчевата енергия принадлежат на видимата светлина, само 5% се падат на UV-светлината. Правени са проучвания с цел подобряване на абсорбацията на видимата светлина от титаниевия диоксид или за развитието на чувствителни към видимата светлина материали като цяло.

Методите, които се използваха досега, обикновено изискват строги условия, за да бъде добит модифициран TiO2, например повишена температура или високо налягане.

Изследователите от Кралското дружество по химия забелязват, че когато частици TiO2 се смесят с графенови квантови точки, получената смес абсорбира видимата светлина по квантово-ограничен, стесняващ забранената зона механизъм. Те описват откритието си в Chemical Communications.


РЕКЛАМА:

***

Доктор Кин Ли казва: „Бяхме много развълнувани да открием, че когато два абсорбиращи UV-светлина материала, а именно TiO2 и графенови квантови точки, се смесят, те започват да абсорбират във видимия спектър. По-значимото е, че стесняващият забранената зона механизъм може да бъде настроен спрямо размера на графеновите квантови точки. Нарекохме този феномен „квантово-ограничено стесняване на забранената зона” (quantum-confined bandgap narrowing). Механизъмът би бил приложим към всички полупроводници, когато са свързани с графенови квантови точки. Гъвкавото настройване на забранената зона е извънредно желателно в устройствата, базирани на полупроводници.”

Превод: Надя Иванова, Росица Ташкова

Източник: Университет Грифит


Европейска нощ на учените 2022 г.: