Ново начало за птиците около нас през 2016 г.

ptici.png

 

 През 2016 г., БДЗП и доброволците участващи в дейности на организацията ще преброят птиците в местата за мониторинг (т.нар. площадки) за 13та поредна година. Дали ще бъде фатална година, ще разберем след като обобщим резултатите.

През изминалата година, в резултат на наблюденията на стотици участници, успяхме да оценим състоянието на птиците у нас за пореден път. За съжаление, резултатите са все така негативни. Индексът представящ състоянието на птиците в земеделските земи продължава да намалява, този път с -18%. В резултат на натрупаното количество данни, успяхме да оценим състоянието на общо 71 вида и да включим данните от близо 190 площадки за мониторинг. Това е най-високият брой видове оценяван до момента. Всичко това е възможно само и единствено благодарение на участието на доброволци в дейността за Мониторинг на Обикновените Видове Птици (МОВП). Вижте повече подробности в доклада за състоянието на птиците тук.

Ако познавате птици и желаете да се включите в инициативата, сега може да го направите он-лайн през новия ни сайт www.SmartBirds.org

Какво е необходимо, за да се включа?


РЕКЛАМА:

***

Преди всичко, е важно е да умеете да разпознавате песните на няколко основни вида птици. От 2016 г., всеки желаещ да участва, е необходимо да издържи он-лайн тестове за разпознаване на птиците по снимки и звуци. Това ще повиши доверието на институциите към качеството на данните. На страницатаwww.birdid.no може да тествате вашите умения за разпознаване на птици по снимки и звуци.

Освен това е необходимо да се регистрирате в страницата www.SmartBirds.org и да изберете своето място за броене.

Колко време отнема?
Броенето се провежда два пъти през година през пролетния сезон, когато птиците гнездят и отнема максимум два часа на посещение. Първото броене се провежда в началото на май, а второто в началото на юни. С този кратък ангажимент, Вие допринасяте за оценяване състоянието на птиците около нас.
 

От тази година, се надяваме повече хора да успеят да ползват новото ни приложение SmartBirds Pro за мобилни устройства с операционна система Андроид. По този начин ще намалим ползването на хартия, ще намалим усилието на участниците за въвеждане и обобщаване на наблюденията и ще ускорим времето за събиране на наблюденията, което ще ни позволи повече време за анализи. Може да изтеглите приложението от тук SmartBirds Pro. Инструкция за ползване на приложението, вкл. и за това как да заредите границите на вашето място за броене на птици, във вашето мобилно устройство, може да изтеглите от тук.

Ако предпочитате да ползвате хартиени формуляри, може да ги изтеглите от тук:

Ако предпочитате да изпратите данните си електронно, може да го направите чрез новия портал www.SmartBirds.org, където можете да въведете наблюденията си директно онлайн. Инструкция за ползването на сайта, вкл. заявяване на нова площадка и въвеждане на наблюдения, може да видите на страницата за МОВП тук. Някои от функционалностите на сайта са:

  • Лесно заявяване на нова площадка;
  • Изтегляне на координати и лесно отпечатване на сателитна карта на вашата площадка;
  • Визуализиране на вашите данни на карта;
  • Онлайн въвеждане на наблюденията ви (тази функционалност ще замести досегашните електронни таблици).

Благодарности

Изказваме сърдечни благодарности към всички настоящи участници, за интереса към инициативата и за активното участие.

За контакти
Йордан Христов
Отговорник по мониторинг
БДЗП
Monitoring@bspb.org
www.bspb.org/monitoring

Този бюлетин е подготвен в рамките на проект „Птиците за хората и хората за птиците: с добра воля за активно опазване на природата“, изпълняван от Българско Дружество за защита на птиците и Фондация Капитал с финансовата подкрепа на Програма BG03 по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014.

Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Българско дружество за защита на птиците и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата – Министерство на околната среда и водите.

http://www.BG03.moew.government.bg

 


Европейска нощ на учените 2022 г.: