Търсене
Close this search box.

Нови проучвания показват, че квантови сигнали могат да пропътуват междузвездни пространства

Нови проучвания показват, че квантови сигнали могат да пропътуват междузвездни пространства

Нови проучвания показват, че квантови сигнали могат да пропътуват междузвездни пространства

Нови проучвания показват, че квантови сигнали могат да пропътуват междузвездни пространства


Направи дарение на училище!***

Хипотетична интелигентна извънземна цивилизация би могла да излъчи квантови съобщения, които да достигнат до Земята. 

 

Светлинни частици фотони могат да се предават през големи пространства, дори междузвездни, без да губят квантовата си природа, съобщават изследователи в статия от 28 юни в сп. “Physical review”.
Това значи, че учените търсят извънземни сигнали, като предполагаемите извънземни от своя страна също може да търсят такива квантови съобщения.

Учените разработват квантовата комуникация от Земята, която използва квантови частици, за да изпрати информация и има потенциал да бъде по-сигурна от вече съществуващата (SN:6/15/17). Интелигентните извънземни, ако са там някъде, може също да приемат такива съобщения, казва теоретичният физик Arjun Berera.

Основна пречка за една такава комуникация е декохерентността, при която квантовите частици губят своята количественост, като си взаимодействат с обкръжаващата среда.
Квантовото състояние е много деликатно и ако има някакво външно взаимодействие, това състояние ще се разруши – казва Берера.


Разбери повече за БГ Наука:

***

Средната плътност на материята в космоса е много по-малко, отколкото на Земята, от частиците може да се очаква да пропътуват по-далечно разстояние преди да се поддадат на декохерентността. Така Берера и неговият колега, физикът Хайме Калдерон, и двамата от университета в Единбург, изчислиха колко далеч светлината и по-специално рентгеновите лъчи – може да пътува невредима през междузвездното пространство. 

X-ray фотоните могат да прекосят Млечния път, пътувайки стотици хиляди години, установиха изследователите. На основата на откритото Берера и Калдерон се обмислят стратегии за търсене на извънземни квантови съобщения.

Един потенциален тип комуникация за такова търсене е квантовата телепортация, при която свойствата на отделната частица могат да се прехвърлят на друга. (SN:7/7/17)
Тъй като технологията изисква както квантови, така и класически сигнали, учените търсят такива едновременни сигнали, за да идентифицират всякакви възможни извънземни послания.

 

Превод: Дора Маркова

Източник: sciencenews.org


Вземете (Доживотен) абонамент и Подарете един на училище по избор!***

Включи се в списъка ни с имейли – получаваш броеве, статии, видеа и всичко, което правим за популяризирането на науката в България.  

Еднократен (Вечен) абонамент​​

Списание “Българска наука” излиза в PDF и ePub и може да се изтегли и чете от компютър, таблет и телефон. Достъпа до него става чрез абонамент, а възможността да се абонирате еднократно позволява да можете да достъпите всички бъдещи броеве без да се налага никога повече да плащате за списанието.