Нови ползи за здравето се крият в пигментите на горските плодове

Според наскоро публикувано проучване на Университета на Източна Финландия, синтезираните в горските плодове пигменти от групата на антоцианите индуцират активността на ензима сиртуин-6 в раковите клетки, което отваря нови хоризонти за лечението на онкологичните заболявания.

Сиртуините са ензими, които регулират експресията на гените, контролиращи клетъчните функции през ключови сигнални пътища. С напредването на възрастта настъпват промени в нормалното функциониране на тази ензимна система, които водят до развитието на различни заболявания. Сиртуин-6 (SIRT6) е ензим свързан с глюкозния метаболизъм.

Горските плодове дължат своето червено, синьо или лилаво оцветяване на група химични съединения, наречени антоциани.

„Най-интересени бяха резултатите, които получихме от антоциана цианидин, който откриваме в изобилие в дивата боровинка, червената боровинка и касиса”, твърди Минна Рахнасто-Рила (Minna Rahnasto-Rilla), доктор по фармация и съавтор на проучването.


РЕКЛАМА:

***

Цианидинът индуцира продукцията на SIRT6  в засегнатите клетки при колоректален карцином и същевременно потиска експресията на онкогените Twist1 и GLUT1  и стимулира експресията на туморсупресорния ген FoXO3.

Едновременно с това, изследователите са разработили компютърен модел, с помощта на който може да се предвиди влиянието на различните биофлавоноиди върху синтезата на SIRT6.

Данните от проучването сочат, че антоцианите оказват значимо влияние върху синтезата на SIRT6,участник в патогенезата на онкозаболяванията, и могат да поставят основите за разработване на бъдещи медикаменти, повлияващи регулацията на този ензим.

Групата от изследователи към Факултета по фармация на Университета на Източна Финландия все още се опитват да установят механизма, по който антоцианите активират функцията на ензима и наблюдаваното в последствие потискане на онкогенната експресия и канцерогенен клетъчен растеж. Те също така работят над съединения, чрез които епигенетично би могла да се регулира генетичната експресия.

 

Превод: Мария Войнова

Източник: Science Daily


Европейска нощ на учените 2022 г.: