Нови научни изследвания правят водните системи по-чисти и по-сигурни

FP7-gen-RGB.jpg
В днешно време, нашето въздействие върху водните системи е всестранно. Хората експлоатират реките, езерата и крайбрежията чрез своето земеделие, индустрия, транспорт, производство на енергия, изхвърляне на отпадъци, озеленяване и редица други дейности.
Но как можем да установим щетите и да научим уроците си от нашия сблъсък с водата?
Благодарение на финансирания от Европейския съюз проект „WISER“, мрежа от изследователи предлага нови разкрития относно въздействието на човешкото вмешателство във водните системи. Тригодишният проект е разработил екологични индикатори, които следят и оценяват езерата, реките и крайбрежните зони. Така този научен проект би могъл да спомогне заздравяването на едни от най-лошите „рани“ причинени на Европейската водна среда, както и да възстанови една по-устойчива връзка между човека и водата.

Оттук можете да разгледате статията онлайн::
· http://ec.europa.eu/research/infocentre/article_en.cfm?item=Result%20of%20search&id=/research/star/index_en.cfm?p=ss-wiser&calledby=infocentre&artid=25877
За повече информация, моля вижте:
· Интернет страницата на проекта: http://www.wiser.eu/


Европейска нощ на учените 2022 г.: