Нови археологически находки в Тексас сочат наличието на неизвестна до сега древна култура в Северна Америка

Откриването на древни каменни сечива при разкопки в археологическия обект Фридкин в Тексас може да доведе до обрат в знанията ни за присъствието на хората в Северна Америка. Може би човешкото присъствие тук ще се измести назад във времето с около 2 500 години. Мястото е най-старият надежден археологически обект в Северна Америка.

Хиляди артефакти, датиращи от времето между 13 200 и 15 500 г. пр. Р. Хр., са били разкрити от изследователи, ръководени от Майкъл Уотърс от Университета на Teксас.

Находката е разположена на дълбочина 5 метра, в стратиграфски пласт под материали, оставени от най-известната култура Кловис, за чиито представители доскоро се смяташе, че са били едни от първите американски заселници през 13 200 – 13 000 г. пр. Р. Хр. От културата Кловис са били открити двустранно изгладени върхове на стрели за лов на мамути.
По-късно са били открити и по-древни обработени камъни, които били датирани към 16 000 – 15 000 г. пр. Р. Хр.

Новата находка е като намирането на Светия Граал, според думите на Уотърс. В археологическия комплекс Бътърмилк Крийк са намерени 15 528 артефакта, включително – отломки от чакъл и кремък и 56 работни инструмента, като ножове, стъргалки и брадви.

Археолозите сятат, че откритите инструменти са „ комплект от мобилни инструменти“ от вид, който е довел до по-късното развитие на технологията на инструментариума с търговската марка „Кловис”.
Откритието обаче не предполага, че представителите на културата Кловис са живели в Северна Америка по-рано от времето, в което са фиксирани. Вместо това то намеква, че друга група от хора, използващи различни типове инструменти е присъствала по същите места в по-старо време. Земите на тази група може да са били наследени от хората от културата Кловис или пък, че това по-ранно население в еволюирало в новата култура.
Инструментариумът на тази прото Кловис култура са по-леки от тези, използвани от културата Кловис. Това предполага, че по-ранните обитатели на Америка са номади – ловци и събирачи, съвсем различни от хората от културата Кловис, които са с по-тежък инструментариум, което предполага, че те пък са били уседнало население.
Това откритие забива последния пирон в ковчега на теорията, че хората от културата Кловис са първите заселници на Америка.


РЕКЛАМА:

***

Неделин Бояджиев
По материали от:
http://www.nature.com/


Европейска нощ на учените 2022 г.: