Нов поглед към „минералното царство“ би могъл да промени начина, по който търсим живот в космоса


Сп. Българска Наука, брой 163 (март 2023 г.):

***

Калцитът може да се формира по 17 различни начина, повече отколкото почти всеки друг минерал. Този калцит, образувал се в пещера, притежава различна форма, която е следствие от вариацията на водните нива. Rob Lavinsky 

 

Изследвания също показват, че Земята вероятно е била готова да роди живот по-рано, отколкото досега се смяташе.

 


Разбери повече за БГ Наука:

***

Ако всеки минерал има своя история, тогава геолозите вече имат своя еквивалент на Арабски нощи.
За първи път учените са каталогизирали всеки различен начин, по който всеки познат минерал се образува, и събират тази информация на едно място. Следната колекция от уникални истории за минералите загатва това, че Земята може би е таяла живот по-рано от очакваното, определя колко важна е водата като най-променливия елемент в геологията и може би прави различен начина, по който изследователите търсят вода и признаци на живот на другите планети. 

„Това просто ще бъде една експлозия“, казва Робърт Хазен, минералог и астробиолог от научния институт „Карнеги“ във Вашингтон. „Сега можете да зададете хиляди въпроси, на които ние преди не сме могли да отговорим.“  

За над сто години учените са определили минералите от гледна точка на „какво“, съсредоточавайки се върху тяхната структура и химичните им съставки. Но това може да не бъде напълно разбираемо. Например, въпреки че всички диаманти са вид въглеродни кристали, три различни диаманта могат да разкажат три различни истории, според Хазен. Един може да се е формирал преди пет милиарда години в далечна звезда, втори да се е зародил под въздействието на метеорит, а трети да е бил дълбоко под земната кора.  

 

Диамантите имат еднаква въглеродна структура, но въпреки това, могат да се образуват по различни начини. Този скъпоценен камък се е формирал дълбоко в Земята.  Rob Lavinsky   

 

По този начин Хазен и негови колеги се заемат да дадат възможност на един различен подход за класифициране на минералите. „Тази нова гледна точка се центрира върху „как“, като се гледа на минералите като на неща, които произлизат от историята на живота, Земята и Слънчевата система“, предават той и неговият екип на 1 юли в няколко научни изследвания за „Американски минералог“. Изследователите определят 57 главни начина, според които  „минералното царство“ се формира – с разнообразни варианти, като се започне от кондензация извън пространството между звездите и се стигне до образуването на екскреция при прилепите. 

Информацията от каталога не е нова,  по-рано тя е била разпространена по хиляди научни документи. „Смелостта“ на тяхната работа, според Хазен, е била да съберат повече от 5600 познати видa минерали заедно. Това превръща каталога в единствен ресурс за тези, които искат да използват минералите, за да разберат миналото. 

Колекцията също позволява на екипа да се върне крачка назад и да помисли за еволюцията на металите от една по-широка перспектива. Примерите незабавно изскачат. Едно от новите проучвания показва, че повече от половината от всички познати видове минерали се образуват по такива начини, които биха могли да бъдат възможни на новоформиралата се Земя. Изводът – от всички геологични среди, които учените са определили като потенциални тигели за началото на живота на Земята, в по-голямата си част вероятно са съществували преди 4.3 милиарда години. Следователно животът навярно е бил създаден почти тогава, когато и Земята или, най-малкото,  му е било нужно повече време, за да се формира, отколкото са предполагали учените. Скали със следи от живот съществуват само от преди 3.4 милиарда години.  

„Това би могло да бъде едно много, много дълбоко заключение – това, че възможността за живот е начената съвсем в началото на планетата“, споделя Захари Адам, палеобиолог от Уисконсинския университет, който не се е включил в новите изследвания. 

Точното време, при което условията благоприятстват възникването на живот, се основава на „неточни“ модели, както смята Франсес Уестал, геобиолог в Института по молекулярна биофизика в Орлеан, Франция, която също не е била част от екипа на Хазен. Тя твърди, че учените се нуждаят от повече факти преди да бъдат сигурни. Но според нея „принципът е фантастичен“.
Новите резултати показват също от какво голямо значение е била водата при образуването на по-голямата част от минералите на Земята. Екипът споделя, че около 80 процента от известните ни видове минерали се нуждаят от H2O, за да се формират.
„Водата е просто изключително важна“, твърди Хазен, като добавя, че  тази преценка е скромна. „Би могла да бъде близо 90 процента“.  

Някои минерали не могат да се образуват без вода. Фотосинтезираща бактерия е помогнала за постигането на богати на кислород условия, необходими за азурита (вляво), докато опаловият амонит (в дясно) е бил създаден от минерала опал, който е запълнил пространството, където се е намирал амонитът. Rob Lavinsky 

 

Така възприето, това означава, че ако изследователите намерят вода на планета като Марс, те могат да предположат, че тя има богата минерална екосистема. Но ако подхвърлим тази идея, би било по-ефективно – учените биха могли да определят какви минерали има на Червената планета и след това да използват новия каталог, за да работят, връщайки се назад, и да разберат що за околна среда е имала в миналото. Съвкупност от минерали, например, могат да бъдат обясними само ако са били във вода или пък дори живи. 

В момента учените са се заели с този вид разузнавателна работа за само няколко минерали едновременно. Но ако те желаят да използват на максимум пробите, събрани от различни планети, е нужно нещо по-разбираемо, по мнение на Адам, както новото изследване за структурата.
Това е само началото. „Стойността на този каталог се изразява в това, че той е развиващ се и е потенциално многопоколенчески“, съобщава Адам. „Можем да се връщаме към него отново, отново и отново за въпроси от всякакво естество.“

„Смятам, че имаме още много какво да направим“, съгласява се Шауна Морисън,  минералог от Института „Карнеги“ и съавтор на новите изследвания. „Ние просто се плъзгаме по повърхността.“    

 

Превод: Йоанна Димитрова
Автор:
Аса Стал 

 


ВИДЕО: Какво е БГ Наука?

***

Включи се в списъка ни с имейли – получаваш броеве, статии, видеа и всичко, което правим за популяризирането на науката в България.  

Сп. Българска Наука, брой 162: