Нов Краен срок: 15-ти март, на първия за България международен майсторски клас на ЦЕРН „Hands on Particle Physics“

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Уважаеми кандидати, поради прекъсване на учебните занятия от една седмица и невъзможността на много от вас да подготвят необходимите документи навреме, крайният срок за регистрация се удължава с още една седмица до 15-ти март.

Първият за България международен майсторски клас на ЦЕРН „Hands on Particle Physics“ ще се проведе на 26-ти март (понеделник) 2018 в компютърната зала на Физическия факултет, с начален час 10:00.

Майсторският клас се организира съвместно с Физическия факултет на Софийския университет и Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика на Българска академия на науките, и с подкрепата на проекта OSOS (Отворени училища за отворено общество) по европейската програма Horizon 2020 за научни изследвания и иновации.

Майсторския клас е подходящ за ученици на възраст от 15 до 19 години. Участвайки в събитието учениците ще имат възможност в рамките на един ден активно да преживеят как и какво изследват физиците на елементарните частици.


РЕКЛАМА:

***

След уводни лекции по теория на елементарните частици, описание на детектора на CMS и обяснения за методиката на изследванията,  учениците ще направят сами оценката на данните от експеримента  CMS на големия адронен ускорител на частици LHC в CERN, Женева. В края на деня получените резултати ще бъдат обсъдени на видеоконференция с учени от ЦЕРН и с други международни участници, както в истинска научна колаборация.

Водещ принцип при избора на участниците ще бъде техният интерес към физиката и науката като цяло. Учениците трябва да подготвят и представят:

– кратко есе на английски език за мотивировката им за участие

– препоръка от учител на български език.

Регистрационна форма: https://indico.cern.ch/event/702411/registrations/40560/

Подборът на участниците ще бъде направен въз основа на тяхната мотивация за участие в майсторския клас и владеене на английски език.

Краен срок за кандидатстване: 15.03.2018