Нов катализатор за намаляване на въглеродния диоксид дава сериозен тласък на зелената химия