Нобелови награди 2017

Нобелова награда за икономика

Икономистът от САЩ Ричард Талер (Richard Thaler) беше награден с 1,1 млн. долара като получи Нобеловата награда за икономика заради приноса си в областта на поведенческата икономика.

Талер е допринесъл за изграждането на мост между икономическите и психологически анализи на индивидуалното взимане на решения на потребителя.

Нобелова награда за физика

Наградата за физика беше поделена между Райнер Вайс (Rainer Weiss), Бари Бариш (Barry C. Barish) и Кип Торн (Kip S. Thorne) заради приноса им в проучването на гравитационните вълни и тяхното откритие, станало възможно чрез проекта LIGO (Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory).

Нобелова награда за химия

Наградата бе присъдена на Жак Дюбоше (Jacques Dubochet ), Йоаким Франк (Joachim Frank) и Ричард Хендерсън (Richard Henderson) за разработката на крио-електронна микроскопия с висока разделителна способност за определяне на структурите на биомолекули в разтвор.
Крио-електронната микроскопия е техника, която позволява заснемането на точни и подробни фотографии на структури на атомно ниво при живи организми. Това помага на учените да правят триизмерни изображения с висока резолюция, които биха подпомогнали изследванията на лекарства срещу рак и проучването на вируса Зика.

Нобелова награда за физиология и медицина

Наградата беше връчена на Джефри Хол (Jeffrey C. Hall), Майкъл Росбаш (Michael Rosbash) и Майкъл Янг (Michael W. Young) за откритието им на молекулярни механизми, контролиращи циркадния ритъм.


РЕКЛАМА:

***

Откритието е свързано с миниатюрните биологични часовници на всяко живо същество. Според комитета американските учени „са успели да погледнат в нашия биологичен часовник и да разкрият вътрешните му механизми”. „Техните открития обясняват как растенията, животните и хората адаптират своя биологичен ритъм така, че той да е синхронизиран с въртенето на Земята.”

Нобелова награда за литература

Наградата бе присъдена на Казуо Ишигуро (Kazuo Ishiguro), „който, в романи с голяма емоционална сила, разкрива бездната зад измамното ни чувство за връзка със света.”

Нобелова награда за мир

Наградата бе връчена на Международната кампания за премахване на ядрените оръжия (ICAN) „за привличане на вниманието към катастрофалните хуманитарни последствия от употребата на ядрено оръжие и за усилията на кампанията да постигне забрана на подобни оръжия чрез подписване на договор.”

 

Росица Ташкова


Европейска нощ на учените 2022 г.: