Нобеловата награда за икономически науки 2020 г


Реклама:

Безплатен курс „Комуникация на науката“***

Илюстрации: © Johan Jarnestad/The Royal Swedish Academy of Sciences

 

Кралската шведска академия на науките реши да присъди наградата на Sveriges Riksbank за икономически науки на Пол Милгром и Робърт Уилсън от Станфордския университет в САЩ „за подобрения в теорията на търга и създаване на нови аукционни формати“.

 

Техните теоретични открития подобриха търговете на практика


Разбери повече за БГ Наука:

***

 

Тазгодишните лауреати Пол Милгром и Робърт Уилсън са проучили подробно как работят търговете. Те също така са използвали своите прозрения, за да проектират нови аукционни формати за стоки и услуги, които са трудни за продажба по традиционен начин, като радиочестоти например. Техните открития са облагодетелствали продавачите, купувачите и данъкоплатците по целия свят.

 

Хората винаги са продавали стоките или услугите си на този, който е готов да плати най-много за тях или са ги купували от този, който им направи най-евтиното предложение. В наши дни обекти на стойност от астрономически суми пари ежедневно минават от едни ръце в други на търговете. Това са не само битови предмети, но и предмети на изкуството, антики, ценни книжа, минерали и енергия. Обществените поръчки могат да се провеждат и като търгове.

 

Използвайки аукционната теория, изследователите се опитват да разберат резултатите от различни правила за наддаване, крайни цени и формата на търга. Анализът е труден, тъй като оферентите се държат стратегически, въз основа на наличната информация, с която разполагат. Те вземат под внимание както онова, което сами знаят, така и това, което предполагат, че другите оференти знаят.

 

Робърт Уилсън разработи теорията за търгове на обекти с обща стойност, т.е. стойност, която предварително е несигурна, но в крайна сметка е еднаква за всички. Примерите включват бъдещата стойност на радиочестотите или обема на минерали в определена област. Уилсън показа защо рационалните оференти са склонни да поставят оферти под собствената си най-добра оценка на общата стойност – те се притесняват от проклятието на победителя, тоест от плащането на твърде много и съответната загуба от това.

 

Цялата статия виж в безплатния брой посветен на Нобеловите награди през 2020 г. (свали от тук>>)

Този (безплатен) брой е посветен на Нобеловите награди проведени през 2020 г. Предстоят няколко специализирани броя на „Българска наука“, които ще са напълно безплатни за четене и ще покажат някои от най-интересните моменти от миналата (2020) година.

Идеята на този брой е да събере на едно място всичко необходимо, което е нужно да знаете за самите Нобелови награди, провеждането им и кой ги спечели в годината на Ковид (2020).

В българското интернет пространство липсва толкова подробно предоставяне на информация по този въпрос и за това се наехме да преведем и съставим броя.

ИЗТЕГЛИ БЕЗПЛАТНО В PDF >> 

Изтегли в ePub >>

Изтегли в mobi >>


Реклама:

сп. "Българска Наука", брой 168 (Този брой е безплатен)***

Включи се в списъка ни с имейли – получаваш броеве, статии, видеа и всичко, което правим за популяризирането на науката в България.  

Еднократен (Вечен) абонамент​​

Списание “Българска наука” излиза в PDF и ePub и може да се изтегли и чете от компютър, таблет и телефон. Достъпа до него става чрез абонамент, а възможността да се абонирате еднократно позволява да можете да достъпите всички бъдещи броеве без да се налага никога повече да плащате за списанието.