Нишката на живота Между коланчето за рожба и Богородичния пояс

The Thread of Life_cover.jpg

Нишката на живота Между коланчето за рожба и Богородичния пояс

Купи: http://www.baspress…..php?l=b&id=754

Attached Image: The Thread of Life_cover.jpg

Монографията представлява комплексно интердисциплинарно изследване в областта на съвременната религиозна култура. Отправна точка на работата е документирането, проучването и представянето на два слабо известни местни празника от южна България – Златната ябълка в кв. Горни Воден, Асеновград и Света Зона в Мелник.


Европейска нощ на учените 2022 г.:


РЕКЛАМА:

***