Николета Стойнова, 13 г.: Науката и аз

Автор: Николета Стойнова, 13 г., гр. Казанлък, участник в конкурса Refresh Girls, Европейска нощ на учените 2019

Науката е сложна и неразгадана! Според тълковния речник думата „наука“ означава система от знания в различни области. Но само това ли е науката за човечеството? Какво е променила, какво променя и какво ли ще промени в далечното бъдеще?

Някои хора смятат, че с напредването на науката и технологиите светът се променя към по-лошо. Според някои дори науката би могла да унищожи света. Така ли е наистина?

Науката се е появила още в древността. От появата на човека науката е започнала да се развива. Всяко едно откритие на първобитния човек е било постижение за науката. Всеки малък детайл я е подобрявал.

Всеки ден от живота ни е важен. Всеки ден някой учен открива нови неразгадани подробности за науката. Всяка секунда малкото бебе научава нещо за живота и се доближава до великата сила на науката.


РЕКЛАМА:

***

Има различни науки, но те са обединени в едно могъщо „същество“, по-голямо от човека, по-голямо от света.

За мен науката е най-сложната машина, която би могла да съществува. Науката е навсякъде около мен, в мен. Не мога да си представя живота без наука, защото ако няма наука няма да има живот. Науката е вътре в нас. Не можем да я отключим, но не можем и да я заключим. Тя ни контролира, но ние трябва да се научим да я управляваме.

Науката е полезна за света толкова, колкото е и вредна. Използва се за създаването на нови технологии, организми и светове. С нейна помощ знаем как да пишем, говорим и живеем.

Както някои хора казват, „Без наука, няма сполука“. Ние няма как да научим науката. Ние можем само да я овладеем. Науката може да се използва за създаването на полезни роботи, за изучаване на организми… Но за съжаление науката се използва за създаването и на опасни вещества, ракети, бомби. Науката има силата да сътворява бавно и да разрушава бързо. Затова трябва да се използва правилно.

Няма как да живеем без наука. Науката върви успоредно с живота. Никога не могат да се засекат, но не могат и да избягат един от друг.

След десет години науката със сигурност ще изглежда по друг начин. След 10 години аз ще бъда на 23. Иска ми се тогава да бъда от онези хора, които сътворяват наука и я използват разумно.

След десет години науката ще стане още по-голям гигант с невъобразими размери. Не бихме могли да предвидим какво точно ще бъде открито или сътворено с помощта на науката. Но трябва да се погрижим да изглежда по начина, по който ние бихме искали да я видим.

Науката изисква внимание и грижи. Тя е мила като дете и огромна като великан.


Европейска нощ на учените 2022 г.: